13 okt 2022 klocka 09.30 - 16.00

Temadag – hur producerar vi mat i en föränderlig omvärld

Gummistövlar som går på torr jord

Vårt samhälle är sårbart och produktionen av livsmedel är beroende av en stabil omvärld. Sveriges livsmedelsberedskap har seglat upp som en uppmärksammad och viktigt fråga i samhället, mycket beroende på klimatförändringar och det pågående kriget i Ukraina.

Gävleborgs livsmedelsberedskap är en komplex fråga som måste belysas från flera olika håll. Med anledning av detta anordnar Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg, LRF samt MatVärden en temadag där vi tillsammans samverkar och för en robust livsmedelsproduktion och konsumtion i länet.

Program

Under dagen kommer du även kunna möta intressanta utställare. Förmiddagen är gemensam för alla sen har du möjlighet att välja mellan fyra parallella seminarium.

09.30 Fika och registrering

10.00 Välkommen

Eva Lindberg, ordförande regionstyrelsen och moderator Christoffer Carstens

10.10 Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi – framtiden i länet

Berit Löfgren, Länsstyrelsen Gävleborg

10.20 Den gemensamma jordbrukspolitiken, Common Agricultural Policy (CAP) - hur ser nästa programperiod ut?

Kristin Larsson och Rickard Hedlund, Länsstyrelsen

11.00 Hur får vi mat vid höjd beredskap?

Therese Frisell, Beredskapshandläggare Livsmedelsverket

11.30 Ett gyllene tillfälle att ställa om

Helena Hansson, Professor i nationalekonomi med inriktning mot jordbrukssektorns ekonomi, Sveriges Lantbruksuniversitet.

12.00 Lunch

13.00 Fyra parallella seminarier

  • Nötköttsproduktion i framtiden - Jan Forssell
  • Investeringar för framtidens jordbruk - Victoria Thuillier, Lantbrukarnas riksförbund (LRF)
  • Forskning inom livsmedelsproduktion Gävleborg - den cirkulära livsmedelskedjan - Högskolan i Gävle
  • Framtidsspaning- vad köper konsumenterna? - Linda Elverstig, MatVärden

13.30 Utställningar och mingel

14.00 Fyra parallella seminarier

  • Hur jobbar kommunerna med livsmedelsstrategin? - Panelsamtal med representanter från Söderhamns och Hudiksvalls kommuner
  • Mjölkproduktion i framtiden - Magnus Svensson, regionordförande Arla Nordost
  • Hur ser framtiden ut för spannmålsproduktionen i länet? - Håkan Söderlund, Dalviks Kvarn och Cathrine Wallin, Lantmännen
  • Småskalig grönsaksproduktion – samverkan gör susen - Therese Westlén, Therese trädgårdsmat

14.30 Utställningar och mingel

15.00 Panelsamtal om klimat och livsmedelsproduktion

Hur ska livsmedelsproduktionen ställa om i klimatförändringarnas tid?

16.00 Slut

VAR:
CFL Söderhamn, Södra järnvägsgatan 7
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
07 okt 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 92 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 7 oktober klockan 23.00.


Klockan 13.00 - Fyra parallella seminarier * (obligatorisk)
Välj vilket av seminarierna vill du närvara på
Klockan 13.00 - Fyra parallella seminarier
Klockan 14.00 - Fyra parallella seminarium * (obligatorisk)
Välj vilket av seminarierna du vill närvara på
Klockan 14.00 - Fyra parallella seminarium

till exempel allergier eller specialkost

I samarbete med:

Logotyp Matvärden
Logotyp Region Gävleborg
Lantbrukarnas riksförbund

Kontakt