30 nov 2022 klocka 09.00 - 15.00

Barnrättsdagar dag 2- barnfattigdom och alla barns rätt till en skälig levnadsstandard

Länsstyrelsen Gävleborg och Rädda Barnen Gävleborg bjuder in till kunskapsdagar på temat barn som rättighetsbärare.

  • Dag 1: Barns rätt till information i kris.
  • Dag 2: Barnfattigdom och alla barns rätt till en skälig levnadsstandard.

Anmälan till dag 1, 29 november, sker på sidan "Barns rätt till information i kris" Länk till annan webbplats.

Dagen syftar till att ge ökad teoretisk och praktisk kunskap om hur man kan tillämpa barnkonventionens artikel 26 och 27 om barns rätt till en levnadsstandard som är skälig för att trygga barnets utveckling. Under dagen lyfts såväl föräldrars roll som samhällets ansvar i detta arbete.

Målgrupp

Chefer, politiker och tjänstepersoner inom verksamheter som berörs av barnkonventionen.

Var:
Gävle, Scandic CH
Kostnad:
Kostnadsfri
Sista anmälningsdag:
18 nov 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 18 november klockan 23.00.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt