12 okt 2022 klocka 13.00 - 16.30

Allemansrätten - rätt och fel är inte enkelt

Fötter som kliver på en stock som ligger över vatten.

Foto: Mostphotos

Friluftslivssamordnarna på länsstyrelserna i Gävleborg, Dalarna, Västmanland och Örebro län bjuder in till ett gemensamt webbinarium med fördjupade frågor om allemansrätten och tänkta fall att diskutera.

Målgruppen är tjänstepersoner på länsstyrelser, kommuner och andra som vill fördjupa sin kunskap om allemansrätten och bli tryggare i rollen att svara på mer komplexa frågor. Vi går igenom de lagar som inramar allemansrätten, jobbar tillsammans med fallexempel och diskuterar era frågor.

Sanja Kuruzovic från Naturvårdsverket och Björn Galant från LRF är båda experter inom området och kommer att medverka i seminariet.

Tipsa gärna dina kollegor!

Välkomna hälsar friluftslivssamordnarna.

13.00 Välkommen och introduktion

13.30 Allemansrätten– juridiska ramar och ansvar
Sanja Kuruzovic, friluftslivsenheten, Naturvårdsverket

Allemansrätten – markägarfrågor
Björn Galant, expert inom allemansrätt och friluftsliv, LRF

Paus

14.25 Introduktion inför gruppövningar
med tänkta fall som handlar om avvägningar mellan olika intressen

14.30 Fall 1, gruppdiskussioner
Återsamling med gemensam reflektion

Paus

15.30 Fall 2, gruppdiskussioner
Återsamling med gemensam reflektion

16.10 Frågepanel med Sanja & Björn

16.30 Avslutning

VAR:
Via Zoom
KOSTNAD:
Ingen avgift.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
07 okt 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Sista anmälningsdag är den 7 oktober klockan 23.30.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt