20 sep 2022 klocka 09.30 - 12.00

Strategiskt samtal kring arbetet med Föräldraskap i Sverige i Gävleborgs län, Gävle

Enheten för social hållbarhet vid Länsstyrelsen Gävleborg bjuder in till ett strategiskt samtal och forum för erfarenhetsutbyte och samverkan om Föräldraskap i Sverige.

Föräldraskap i Sverige är ett samhällsorienterande grupprogram med syfte att utrikesfödda föräldrar ska få information om områden som är viktiga för familjelivet i Sverige. Programmet bidrar till bra integration och att öka kunskapen om barnets rättigheter och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen Gävleborg arbetar för att stödja användandet och utvecklingen av metoden Föräldraskap i Sverige i länet och bjuder därför in till ett strategiskt samtal som forum för erfarenhetsutbyte och samverkan kring programmet.

Bris informerar om föräldraskap i Sverige, nationell spridning och forskning som gjorts på programmet.

Målgrupp

Chefer för verksamheter som arbetar med eller vill arbeta med Föräldraskap i Sverige.

VAR:
Gävle, Gävle Slott
KOSTNAD:
Kostnadsfri
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
16 sep 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 16 september klockan 22.00.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt