05 sep 2022 klocka 15.00 - 16.00

Informationsträff 2 - om Länsstyrelsens uppdrag: mäns våld mot kvinnor

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att ge bidrag till kommuner, regioner och civilsamhälle för deras arbete mot mäns våld mot kvinnor. Träffen anordnas för att informera om bidrag, ge en regional lägesbild om arbetet och vi önskar även en dialog med deltagarna.

Målgruppen för informationsträffen är kommuner, regioner och civilsamhälle, vi ser gärna att du som deltar är i beslutsfattande position.

Länsstyrelsen Gävleborg har 500 000 kronor att fördela till kommuner, regioner och civilsamhälle för deras arbete mot mäns våld mot kvinnor. Därför bjuder Enheten för social hållbarhet, Länsstyrelsen Gävleborg nu in till en informationsträff för att informera om bidraget och inventera pågående arbeten.

Följande menar vi när vi pratar om ”mäns våld mot kvinnor” - det är alltså arbete som rör våld i nära relationer, hedersförtryck och våld, prostitution och människohandel, våldsprevention och barns utsatthet.

Informationsträffens syfte

  1. Informera om Länsstyrelsens möjlighet att lämna bidrag och processen för detta.
  2. Återge Länsstyrelsens samlade regionala lägesbild inom området.
  3. Ge möjlighet till informationsträffens deltagare att komplettera lägesbilden med de utvecklingsarbetet de driver, känner till eller behöver prioriteras.
Var:
Gävle slott eller digitalt
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
04 sep 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

  • Antalet fysiska platser på slottet: 16
  • Antalet digitala platser: 100
Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 4 september klockan 23.30.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt

Enheten för social hållbarhet

Skicka e-post till enheten för social hållbarhet
enheten.for.social.hallbarhet.gavleborg@lansstyrelsen.se