Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

05 jul 2022 klocka 18.00 - 21.00

Beteskväll med fokus på naturbeten

Kor på bete i skog.

Fotograf: Tommy Johnson

Vi besöker bröderna Johnson och tittar på deras verksamhet som inkluderar såväl fäbodbete på skogen med fritt betande djur och mer gårdsnära naturbetesmarker. De har en besättning på cirka 120 djur och säljer köttlådor direkt till konsument och till utvalda restauranger.

Under fältvandringen besöker vi både fäboden, de betade skogsmarkerna och andra naturbeten i byn. Vi diskuterar fördelar och utmaningar de ställs inför, såväl praktiskt som stödmässigt. Vi pratar även om skötseln av marken och hur den kan påverka flora och fauna positivt eller negativt.

Tag med fikakorgen om ni skulle bli kaffesugna samt lämpliga kläder.

Fältvandringen görs i samarbete med:
MatVärden, LRF, Region Gävleborg och Gävleborgs fäbodförening.

VAR:
Råggärdevägen 50, Tallåsen, Ljusdal
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
01 jul 2022

Kontakt