04 okt 2022 klocka 09.00 - 15.30

Hedersrelaterade ärenden – tillämpning i socialt utredningsarbete

Enheten för social hållbarhet vid Länsstyrelsen Gävleborg bjuder in till en utbildning om att handlägga hedersrelaterat våld och förtryck i socialt utredningsarbete.

Välkommen till en utbildningsdag som baseras på boken "Skadliga sedvänjor" av Maria Hagberg som utkom i dec 2021, utgivare - Studentlitteratur. Boken är tänkt att användas i utbildningen av socionomer och andra närliggande yrkeskategorier. Länsstyrelsen Gävleborg har köpt in ett antal exemplar av boken vilka vi kommer fördela mellan deltagande verksamheter.

Antalet platser är begränsade och Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att fördela platserna.

För och eftermiddagsfika ingår, lunch sker på egen hand.

Deltagande och uppföljning

Deltagare ska vid anmälan uppge att arbetsledare eller chef godkänt deltagande i utbildningen och att det i tjänsten ingår myndighetsutövning och som inom ramen för sitt yrke möter dem som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck eller andra skadliga sedvänjor.

Intyg erhålles efter genomförd utbildning vid hundra procents närvaro.

Utbildningen kommer att följas upp i juni 2023. Syftet med uppföljningen att undersöka hur verksamheten har tagit tillvara kunskaperna från utbildningen. Vi ser gärna att du som deltar ser till att den arbetsledare eller chef som godkänt ditt deltagande också deltar vid uppföljningen.

Innehåll

Förmiddag - Föreläsning

  • Så utför du ett kvalitetssäkrat utredningsarbete med fokus på handläggning och insatser utifrån lagstiftning och relevanta paragrafer.
  • Vad är viktigt att tänka på i arbetet med hedersrelaterat våld utifrån ett barnperspektiv?
  • Varför skadliga sedvänjor upprätthålls och förstärks av yrkesverksamma.

Eftermiddag - Gruppövningar

Gruppövningar med fall och gruppredovisning för att öva. Ingen betygssättning utan för att träna kring dilemman som kan uppstå.

Föreläsare

Maria Hagberg är utbildare, författare och har en magisterexamen i socialt arbete. Hon har trettio års erfarenhet av arbete inom socialtjänsten och därav tjugo års erfarenhet av arbete mot våld och hedersrelaterat våld och förtryck. Maria ger analys och expertutlåtande i juridiska och sociala utredningar vid hedersrelaterat våld.

Var:
Elite Grand Hotel, Kyrkogatan 28, Gävle.
Kostnad:
Kostnadsfritt. Återbud till erbjuden utbildningsplats lämnas senast 15 september. Platsen kan överlåtas till kollega inom samma målgrupp för utbildningen. Vid oanmäld frånvaro debiteras 1 500 kronor. Sjukdom och andra akuta förhinder kommuniceras med utbildningsanordnaren.
Sista anmälningsdag:
26 sep 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 26 september klockan 23.30.

Kontakt

Enheten för social hållbarhet

Skicka e-post till enheten för social hållbarhet
enheten.for.social.hallbarhet.gavleborg@lansstyrelsen.se