Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

01 jun 2022 klocka 17.00 - 18.30

Inbjudan till samråd för nationella minoriteter

De olika minoriteternas flaggor

Länsstyrelsen Gävleborg tillsammans med Region Gävleborg bjuder in Sveriges nationella minoriteter i Gävleborg till information och samråd.

Sveriges fem nationella minoriteter är: Judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar samt urfolket samer.

De nationella minoritetsspråken är: jiddisch, romani chib, finska, meänkieli och samiska. Därtill hör även samtliga varieteter.

De som tillhör en nationell minoritet har rätt att få:

  • information om sina rättigheter på sitt minoritetsspråk
  • information om rätten att använda sitt minoritetsspråk
  • möjlighet till inflytande och dialog med kommunen,regionen och myndigheter i frågor som berör dem,deras språk och kultur.

Program

  • Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg hälsar välkommen.
  • Vi samråder kring Minoritetsveckan i Gävleborg. Hur kan vi tillsammans hjälpa till att bygga ett intressant program? Hur kan vi arbeta gemensamt för att sprida information om veckan och nationella minoriteters rättigheter?
  • Mer information om minoritetsveckan finns här: Minoritetsveckan i Gävleborg - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)
  • Under mötet avsätts även vid för att samråda kring andra frågor som känns viktiga för deltagarna.

Anmälan sker via Region Gävleborgs webbplats Länk till annan webbplats.

VAR:
Gävle (information om lokal skickas per mejl). Fika ingår.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
27 maj 2022

Kontakt