01 jun 2022 klocka 14.00 - 16.00

Fältvandring på Nedervallens fäbod i Mossviken, Älgnäs - en aktiv betesfäbod

En vit ko som ligger ner i gräset

Foto: Linda Elverstig

Carin Gisslén-Schönning bjuder in till sin fäbod och visar, tillsammans med Anders Johansson på Länsstyrelsen, vilka unika platser som växer fram under ett väl hanterat bete i skog och mark.

Under fältbesöket tittar vi på vilka växter man hittar i den hävdade marken och en del om växternas krav och egenskaper. Carin berättar om och visar de restaureringsinsatser som gjorts på fäboden Nedervallen, Älgnäs och vilka insatser som behövs för att få en unik mångfald. Bland annat skogliga åtgärder och bete för att behålla de nu öppnade markerna. Även byggnaderna har restaurerats eller byggts till.

Om fäboden

Nedervallens fäbod är typisk för en utskiftad fäbod efter laga skifte. En fäbodvall med sina stugor som var igenvuxen sedan 60-talet och steg för steg återtaget bete sedan 90-talet.

Carin har haft inlånade får och kor sedan början av 90-talet och har nu endast en liten grupp fjällkor. Från början var det inget bete alls, nu är det cirka 6 hektar bete.

Här finns både naturbetesmarker, igenlagda åkrar och icke godkända skogsbeten i ett inhägnat område. En typisk återupptagen fäbod i södra Hälsingland.

Anmälan

Anmäl dig via mejl till rebecka.wikstrom@lansstyrelsen.se eller ring 010-225 14 70. Meddela gärna telefonnummer och hemort. Vägbeskrivning fås vid anmälan.

Var:
Nedervallens fäbod i Mossviken/Älgnäs cirka 1,5 mil nordväst om Tönnebro värdshus vid E4
Kostnad:
Kostnadsfritt, men ta med eget fika.
Sista anmälningsdag:
25 maj 2022

Kontakt