Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

05 sep 2022 klocka 13.30 - 16.30

Teknisk workshop - babysimulator

Länsstyrelsen Gävleborg bjuder in till teknisk workshop om babysimulator med SUF Kunskapscenter i Uppsala som arbetar med babysimulator i sin verksamheter, bland annat med målgruppen unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och andra kognitiva svårigheter.

Sandviken kommun och Västra Gästrikland Region Gävleborg medverkar vid denna
workshop.

En babysimulator efterliknar en baby och ger möjlighet till praktisk dygnet runt upplevelse av ett spädbarns behov av omvårdnad. Babysimulatorn kan användas
för att öka kunskapen om vad det innebär att vara förälder och ökar därigenom
möjligheten till informerade beslut hos målgruppen. Babysimulatorn kan också
användas för att blivande föräldrar ska kunna träna praktiskt på delar i föräldraskapet som exempelvis att hålla nacken rätt. Babysimulatorn fungerar bra som underlag för samtal om vad ett föräldraskap innebär och behov av föräldraskapsstödjande insatser.

Denna workshop syftar till att ge ökad kunskap om hur man introducerar simulatorn,
programmerar den, läser av resultat och har uppföljande samtal.

Länsstyrelsen Gävleborg har tre babysimulatorer för utlån till verksamheter inom
kommun och region i Gävleborgs län som vill prova att arbeta med babysimulator i
sin verksamhet.

Målgrupp

Yrkesverksamma inom familjecentral, ungdomsmottagning, socialtjänstens öppenvård, MVC/BVC, habilitering, boendestöd och gymnasiesärskola som vill börja använda babysimulator inom verksamheten. Eller för er som redan har en babysimulator och vill få möjlighet till repetition av programmering och stöd i implementering.

VAR:
Gävle Slott, Sessionsalen
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
19 aug 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Sista anmälningsdag är den 19 augusti klockan 23.59.

Kontakt