Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

27 apr 2022 klocka 18.30 - 21.00

Lövskogsskötsel i Färnebofjärdens nationalpark

Granskog

Varmt välkommen att lyssna på hur Länsstyrelsen arbetar med att återställa lövskogar och hur det gynnar lövskogens arter.

Tidigare översvämmades stora delar av skogarna längs Dalälvens stränder, vilket gjorde att det var mestadels lövträd som asp, al, björk och ek som klarade av att växa där. I de här ”svämskogarna” började granen sakta växa in när älven reglerades på 1920-talet.

Idag är många av granarna och de som grott sedan dess stora träd som konkurrerar ut lövträden. Sakta formas lövskogen om till en granskog. Lövskogsmiljöerna längs nedre Dalälven är unika och här finns ett myller av arter som är beroende av just de här lövskogarna.

Program

Ikväll berättar Patrick Olander, Länsstyrelsen Gävleborg, om det stora projektet med att återställa lövskogarna genom att ta bort gran.

Efter föreläsningen finns möjlighet att följa med ut i nationalparken för att titta på åtgärder.

Tider

Föreläsning klockan 18.30-19.30
Exkursion klockan 19.45-cirka 21.00

VAR:
Naturums hörsal vid Café Udden, Gysinge
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
26 apr 2022

Kontakt