Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

03 maj 2022 klocka 13.00 - 14.00

Ensamkommande och saknade barns utsatthet för människohandel och exploatering i rådande flyktingkris

Tonåring gömmer ansiktet i knät

Foto Nagy-Bagoly Ilona, MostPhotos

Krig är en grogrund för organiserad brottslighet, som till exempel människohandel och exploatering. Det gäller såväl utnyttjande för sexuella ändamål som för arbetskraft, tiggeri och krigstjänst. Flyktingarna är i många fall lättrekryterade då de är i desperat behov av jobb, boende och trygghet. Varje erbjudande kan tyckas bättre än situationen man befinner sig i.

Ensamkommande och saknade barn samt kvinnor är särskilt utsatta för människohandel, övergrepp och sexuell exploatering i det kaos som uppstår när krig bryter ut och många människor flyr.

Du får ta del av hur svenska myndigheter arbetar för att förebygga och upptäcka utsatta personer. Du kommer att få kunskap och tips som hjälper dig i ditt arbete att upptäcka och hjälpa ensamkommande eller saknade barn som utsätts för människohandel och exploatering.

Målgrupp

Webbinariet vänder sig till yrkesverksamma och ideellt arbetande som möter eller kommer att möta ensamkommande barn som nyligen kommit till Sverige.

Arrangörer

Webbinariet arrangeras av länsstyrelserna i Gävleborg, Uppsala och Västmanlands län.

Inledning

Länsstyrelsen

Ensamkommande barn som försvinner – vad vi vet och vilka risker vi ser

Emanuel Hort – Nationell samordnare Ensamkommande barn, Länsstyrelsen Gävleborg

Att uppmärksamma människohandel och exploatering bland barn och unga

Mikaella Matta Salinas och Anna Runesson – Regionskoordinatorer mot prostitution och människohandel

VAR:
Digitalt via Skype, länk skickas ut till de som anmält sig senast dagen innan
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
29 apr 2022

Kontakt