Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

21 apr 2022 klocka 10.00 - 11.30

Informationsmöte om mottagandet
av ensamkommande barn från Ukraina

På gemensamt initiativ från länsstyrelserna, Migrationsverket, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner anordnas regionala informationsmöten om mottagandet av ensamkommande barn från Ukraina. Totalt fyra digitala träffar anordnas som vänder sig till kommuner i olika delar av landet.

Information som delges under mötet innefattar

  • Statistik om mottagandet av ensamkommande barn från Ukraina på nationell och regional nivå – Migrationsverket
  • Regelverket gällande mottagande av ensamkommande barn – Migrationsverket
  • Socialtjänstens ansvar i ankomstskede och efter anvisning. Utredning, placering och uppföljning – Socialstyrelsen
  • Särskilda utmaningar för socialtjänsten. Barnhemsevakueringar, företrädare för barn, ersättningsfrågor. Sveriges Kommuner och Regioner

Samtliga möten kommer att ske digitalt och en länk kommer att skickas ut efter anmälningstidens utgång. Om din kommun inte kan delta vid just det tillfälle som vänder sig till ert län går det bra att anmäla sig till ett annat tillfälle. Notera dock att den statistik som kommer att presenteras kanske inte berör din kommun eller ditt län.

Målgrupp

Socialtjänst och berörda strateger/samordnare i kommunerna.

Övriga kommuner kommer att ha följande informationsmöten följande tider:

För kommuner i följande län: Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Skåne

20 april klockan 08.30 - 10.00

För kommuner i följande län: Värmland, Örebro, Västra Götaland, Halland

25 april klockan 10.00 – 11.30

För kommuner i följande län: Dalarna, Uppsala, Västmanland, Stockholm, Södermanland, Gotland

26 april klockan 10.00 – 11.30

Observera att denna anmälan gäller endast kommuner i följande län: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland och Gävleborg.

VAR:
Digitalt, länk till anmälan högst upp på sidan.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
20 apr 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Kontakt