Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

22- 23 nov 2022 klocka 09.00 - 16.00

Grund- och fördjupningsdagar inom hedersrelaterat våld

Person med knuten hand. Person som skyddar huvudet med sina armar.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län och Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland välkomnar till grund- och fördjupningsdagar – med yrkesspecifik och tvärprofessionell samverkan.

Under två heldagar får du kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Du får också möjlighet att samverka och arbeta i yrkesspecifika grupper samt ta del av verktyg och arbetssätt om hur du kan ge stöd till barn, unga och vuxna som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

Målgrupp

Insatsen riktar sig till yrkesverksamma inom förskola och skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, kommunjurister, polis och åklagare samt ideell sektor. En del av insatsen riktar sig även till chefer och HR inom respektive verksamhet samt politiker inom kommun och region.

Deltagande och uppföljning

Utbildningen kommer att följas upp i april/maj 2023. Syftet med uppföljningsdagen är att vidareutveckla arbetet som pågått sen utbildningsdagarna med fokus på den egna kommunen. Vi ser gärna att du som deltar ser till att arbetsledare eller chef godkänt er medverkan och deltagande vid utbildning och uppföljning.

För att få ta del av insatsens olika delar måste du medverka på grundutbildningen. Informationspass till chefer och politiker undantaget.

Dag 1

  • Grundutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor
  • Information om lagstiftning och konventioner på området
  • Samverkan - att gå från ord till handling
  • Utrikes departementets erfarenheter kring, barn och vuxna som kvarhålls utomlands mot sin vilja

Dag 2

  • Yrkesspecifik fördjupningsutbildning för förskola och skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis och åklagare samt ideell sektor
  • Fördjupat arbete i grupper utifrån fallbeskrivningar
  • Informationspass till chefer och politiker – Fokus på att skapa förutsättningar för fortsatt arbete samt skyldigheter ur ett arbetsgivarperspektiv

Uppföljningsdag

  • Gemensam uppföljningsdag sker under våren 2023 tillsammans med chefer och politiker

Varmt välkommen!

VAR:
Centrum för flexibelt lärande (CFL), Södra Järnvägsgatan 7, 826 80 Söderhamn
KOSTNAD:
Kostnadsfritt. Vi förhinder utan avanmälan faktureras 1500 kronor. Vid förhinder kan plats överlåtas till kollega vilket ska förmedlas före utbildningsdagarna till arrangören. Fika för och eftermiddag ingår, lunch på egen hand.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
31 okt 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 210 lediga platser kvar.
Kontakt