Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

03 jun 2022 klocka 09.30 - 12.30

Förebygga och hantera våldsutsatthet hos personer med funktionsnedsättning

text på bild save the date

Länsstyrelsen Gävleborg och FoU Välfärd Region Gävleborg bjuder in till en halvdagskonferens om olika metoder för att förebygga och hantera våldsutsatthet hos personer med funktionsnedsättning.

De metoder som presenteras under dagen är:

  • Delaktighetsmodellen,
  • ESCAPE-NOW (Effective Strategy Based Curriculum for Abuse Prevention and Empowerment,-NOW),
  • Bildsamt (bilder som stöd i samtal om våld)
  • VIP (Viktig Intressant Person).

Denna konferens syftar till att ge information kring de olika metoderna och inspiration för hur verksamheter kan arbeta för att upptäcka och förebygga våldsutsatthet hos personer med funktionsnedsättning, samt vilka utbildningsmöjligheter som finns i länet.

Målgrupp

Baspersonal inom LSS och socialpsykiatri, chefer, politiker, strateger, brukare och anhöriga samt övriga intresserade.

Program

09:00 Kaffe och vegetarisk smörgås
09:30 Inledning, Funktionsnedsättning och utsatthet, Patrik Arvidsson, Region Gävleborg
09:45 Delaktighetsmodellen, Lotta Falk, vägledarutbildare
10:15 ESCAPE-NOW, Ann-Catrin Lindblom och Patrik Arvidsson, Region Gävleborg
10.40 Paus
11.00 Bildsamt, Mary Hultgren och Ann-Catrin Lindblom, Region Gävleborg
11.30 VIP, Linda Winter Vikström, Eskilstuna kommun
12:00 Tid för frågor och reflektioner
12:30 Avslut

VAR:
Deltagande via Teams eller fysiskt deltagande på Gävle slott. De första 50 anmälda är garanterade en plats på slottet och resterande får delta via länk.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
01 jun 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.
Jag deltar: * (obligatorisk)
Jag deltar:Eventuella kostallergier eller behov av hjälpmedel skickas via e-post till kontaktpersonen nedan.

Kontakt