Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

17 maj 2022 klocka 13.00 - 16.30

Våldet går inte i pension

Kvinna håller äldre dams hand.

Foto: Mostphotos

Länsstyrelsen Gävleborg bjuder in till ett kunskapsseminarium om hur vi som yrkesverksamma kan upptäcka våld hos äldre och vad vi kan göra för att ge stöd och hjälp.

Äldre som är våldsutsatta kan befinna sig i en särskilt utsatt situation. Till exempel kan de i högre grad ha socialiserats till att se utsatthet för våld av närstående som något man inte pratar med sin omgivning om. Bristande kunskap eller stereotypa föreställningar om att äldre kvinnor inte utsätts för våld, framför allt inte sexuellt våld, riskerar att leda till att kvinnorna inte blir trodda när de försöker berätta om sin situation. Därigenom försvåras deras möjligheter att få stöd och hjälp.

Ökad kunskap om våld mot äldre är av stor vikt för att veta hur man som yrkesverksam kan upptäcka våld hos äldre men även vad man gör för att ge stöd och hjälp. Under denna eftermiddag belyser vi olika former av våld i äldres nära relationer, faktorer som bidrar till våld, tecken på våld, demens som riskfaktor, förövare - vilka är de? Vad kan hända med eventuella husdjur? Du får också ta del av statistik, forskningsläget, fallbeskrivning och två korta filmer.

Föreläsare

Eva Wassén Eriksson, Filosofie magister, författare, föreläsare och släktforskare.

Målgrupp

Chefer och medarbetare inom kommun, region och ideell sektor och organisationer som i sitt yrke möter äldre personer, till exempel inom omsorgen, LSS, anhörigstöd, hemtjänst, vård, aktivitetscentrum.

Krav för deltagande

Närmsta chef intygar sitt deltagande vid en digital uppföljning, chef har två alternativ att välja mellan: tisdag 11 oktober klockan 15.00 - 16.00 eller onsdag 18 oktober klockan11.00-12.00. Syftet med uppföljningen att undersöka hur verksamheten har tagit tillvara kunskaperna som föreläsningen ger.

Program

13.00 Check-in och Länsstyrelsen inleder – våld mot äldre i ett jämställdhetshistoriskt perspektiv

13.30 Föreläsning, inklusive kort rörelsepaus

14.45 Fika

15.15 Föreläsningen fortsätter

16.15 Länsstyrelsen avrundar och deltagarna ges tid att utvärdera eftermiddagen

VAR:
Clarion Hotel, Citykonferrensen, Norra Slottsgatan 9, Gävle
KOSTNAD:
Kostnadsfritt. Vi förhinder utan avanmäla faktureras 1500 kr.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
09 maj 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 9 maj klockan 23.30.

Kontakt