01 feb 2022 klocka 11.00 - 12.00

Modellkommuner för jämställdhet

Länsstyrelsen Gävleborg bjuder in till en digital informationsträff ”Modellkommuner jämställdhet” med Åsa Thörne Adrianzon, projektledare för SKR:s modellkoncept för Jämställdhet.

Syftet med SKR:s Modellkoncept för jämställdhet är: likvärdig service och jämställd resursfördelning till olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar – ett stöd för kommuner och regioner att jämställdhetsintegrera sin verksamhet med fokus på ledning och styrning. Konceptet har fallit väl ut och spridit sig till både myndigheter och universitet. En ny omgång startar i september 2022 och nu kan kommuner och regioner anmäla intresse för att delta i nästa omgång.

Denna träff syftar till att ge information kring konceptet och inspiration för hur aktörer kan arbeta för att förbättra jämställdheten.

Målgrupp
Tjänstepersoner, strateger, chefer och politiker inom kommunal verksamhet

Program
10:50 Teknikkoll
11:00 Presentation ”Modellkommuner jämställdhet”
11:45 Tid för frågor och reflektioner
12:00 Avslut

VAR:
Digitalt, via Zoom
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
28 jan 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.


Kontakt