31 jan 2022 klocka 09.00 - 16.00

Introduktionsdag kring hasardspelsyndrom och om kognitiv beteendeterapi KBT som behandlingsmetod

Länsstyrelsen bjuder in till en introduktionsdag utifrån manualen ”Till Spelfrihet” som bygger på kognitiv beteendeterapi vid spelmissbruk.

Liria Ortiz är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och handledare med KBT -inriktning, utbildningskonsult, föreläsare och författare. Vidare är hon utbildare i Motiverande samtal och medlem av nätverket MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). Hon är ofta anlitad som föreläsare på kurser och konferenser med inriktning mot motivation, motstånd och förändring samt kognitiv beteendeterapi. Liria Ortiz är författare till boken ”Manual för behandling individuellt eller i grupp Till Spelfrihet, Kognitiv beteendeterapi vid spelberoende”.

Målgrupp

Behandlare med KBT-inriktning verksamma inom den kommunala eller regionens behandlingsverksamhet riktat mot spelmissbruk och eller spelberoende.

VAR:
Digitalt via Zoom
KOSTNAD:
Kostnads fri
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
24 jan 2022
Sista anmälningsdag är den 24 januari klockan 23.00.
Till exempel Hudiksvalls kommun, Region Gävleborg, Arbetsförmedlingen med flera


Kontakt