12 okt 2021 klocka 09.00 - 10.00

Stabsmetodikutbildning - Krisledningsstab – grunder

Varmt välkomna att delta i länets stabsmetodikutbildning!

Målgrupp

medlemmar i krisledningsstaber med tillhörande funktioner samt kommun-, region-, och länsledningar.

Mål

 • Aktörerna i länet sluter upp bakom en gemensam stabsmetodik vilket möjliggör
 • gemensam målbild för länets samverkan och stabsarbete
 • förstärkning av varandras staber med stabsmedlemmar vid behov
 • gemensam nomenklatur för begrepp och processer i stabsarbetet
 • att dra lärdomar av bland annat Coronahanteringen och ta vara på det som fungerat bra.

Metod

Utbildningen genomförs via Skype som medger ett stort antal deltagare. Länk skickas ut två dagar före respektive moduls genomförande.

Varmt välkomna önskar arbetsgruppen med representanter från Länsstyrelsen Gävleborg, Gävle kommun, Gästrike Räddningstjänst, Norrhälsinge Räddningstjänst som tagit fram modulerna på uppdrag av regionala rådet!

Agenda

 • Uppstart av utbildningen
 • Krisledningsstab med funktion, likheter/skillnader
 • Bemanning av krisledningsstab, skiftgång
 • Stabschef vs beslutande chef,
 • Startkort för funktionerna
 • Inriktningsbeslut
 • Stabsorientering
 • Stabsarbetsplan
 • Dokumentation
VAR:
Skype
KOSTNAD:
Gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
09 sep 2021

Anmäl dig

Kontakt