19 okt 2021 klocka 09.30 - 12.00

Inbjudan till webbinarium våld i ungas nära relationer

Bild på brustet hjärta mot asfalt.

Foto: Mostphotos

Många ungdomar blir utsatta för våld eller trakasserier i den egna kärleksrelationen. Skolan och hemmet är platser där våldet sker och där vuxna ofta finns närvarande.

Det framkommer i den första större svenska studien om ungas våld i relationer. I studien rapporterar många unga om olika former av våld i relationer. Nästan 60 procent av ungdomarna mellan 15 och 19 år svarar att de varit utsatta för någon form av fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld av en partner i en kärleksrelation.

Föreläsare: Sibel Korkmaz, doktor i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Sibel forskar om våld mellan ungdomar i nära relationer och kommer att presentera resultat från den första större svenska studie som specifikt fokuserar på våld i just ungdomars nära "romantiska" relationer.

VAR:
Skype
KOSTNAD:
Gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
09 okt 2021

Anmäl dig

Kontakt