20 okt 2021 klocka 08.30 - 12.00

Seminarium vräknings­förebyggande arbete Gästrikland

Vid seminariet lyfts de möjligheter som samarbete mellan kommuner, hyresvärdar och Kronofogdemyndigheten skapar i det vräkningsförebyggande arbetet. Syftet är att skapa en arena för kontaktnät och erfarenhetsutbyte liksom att sprida kunskap om vräkningsförebyggande arbete och hur avhysningsförfarandet går till.

Målgrupp: Privata och kommunala bostadsbolag samt medarbetare vid kommunernas boendegrupper med ansvar för andrahandskontrakt i Gästrikland.

VAR:
Digitalt via Skype
KOSTNAD:
Kostnadsfri
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
06 okt 2021

Kontakt