15- 19 sep 2021 klocka 00.00 - 00.00

Demokratidagar i Gävleborg

I år fyller demokratin 100 år. Det firas genom demokratidagar 15-19 september och då står Länsstyrelsen Gävleborg värd för den demokratistuga som turnerar genom hela Sverige 2021. Under demokratidagarna bjuder vi in till evenemang med många spännande och kunskapshöjande aktiviteter.

Om demokratistugan

För att uppmärksamma och höja kunskapen om demokratin har regeringen och kommittén Demokratin 100 år tagit fram en demokratistuga som ska turnera runt i landet. Besök oss mellan 15 september till 18 september då gör stugan sitt stopp i Gävle. Demokratistugan är ett mobilt kunskapscenter och programmet kommer att fyllas med intressanta seminarier, föreläsningar om demokrati och andra aktiviteter. Den 19 september åker stugan vidare till Örebro län. Se öppettider i programmet nedan.

Invigningen sker fysiskt på Stortorget i Gävle och det finns även möjlighet att delta digitalt via Skype. Anmälan till digital deltagande görs till e-post demokratidagarna.gavleborg@lansstyrelsen.se märk anmälan med invigning
Maxantal deltagare via Skype är 200 personer. Sändningen kan eventuellt visas i efterhand.

Besök gärna den digitala demokratistugan på vardemokrati.se Länk till annan webbplats.

Program 15-19 september

Programmet består av programpunkter som arrangeras av flera olika aktörer. Ämnen som kommer att beröras är bland annat olika gruppers delaktighet och inflytande i demokratin. Delar av programmet kommer att vara digitalt, medan andra delar enbart kommer att gå ta del av på plats. Se program nedan för respektive dag.

Landshövdning Per Bill, demokratiambassadören Emma Frans och EU-ministern Hans Dahlgren inviger demokratidagarna på Stortorget i Gävle onsdagen den 15 september. Den går att följa på plats eller digitalt.

Demokratidagarna vänder sig till en bred målgrupp såsom en intresserad allmänhet, föreningsengagerade, tjänstepersoner och politiker.

Onsdag 15 september

10.00 - 11.30 Invigning av Demokratidagarna

Invigningen sker fysiskt på Stortorget i Gävle och det finns även möjlighet att delta digitalt via Skype. Anmälan görs till e-post demokratidagarna.gavleborg@lansstyrelsen.se märk anmälan med invigning
Maxantal deltagare via Skype är 200 personer. Biblioteket i Hudiksvall kommer att sända från invigningen.

10.00 -10.15 Landshövding Per Bill inleder Demokratidagarna

10.15 -10.45 Demokratiambassadör Emma Frans

Demokratiambassadör Emma Frans vid Kommittén Demokratin 100 år finns med vid Demokratistugan på Stortorget i Gävle och lyfter i föreläsning vikten av att vi värnar vår demokrati och förutsättningar för en levande demokrati som är uthållig och kännetecknas av delaktighet och jämlika möjligheter till inflytande.

10.45 -10.55 EU-minister Hans Dahlgren

EU-minister Hans Dahlgren lyfter EU:s betydelse för samarbetet, och den demokratiska utvecklingen i Europa.

10.55-11.30 Gemensam frågestund med EU-minister Hans Dahlgren och demokratiambassadör Emma Frans

Moderator under invigningen är Petter Barrling.

11.30 -18.00 Demokratistugan öppen för besök

15.00 -15.30 Räknas min röst?

Vad händer med min röst när jag har lagt den i urnan? Får man rita på valsedeln? Om jag har förtidsröstat och röstar även på valdagen räknas min röst två gånger då? Hur gör jag om jag inte kan ta mig till en vallokal? Karin Gadde Jennische, valhandläggare på Länsstyrelsen reder ut vilka olika möjligheter som finns till röstning och hur valsedelns väg ser ut när vi har lagt den i urnan och tills den arkiveras.

Föreläsningen sker digitalt via Skype.

Anmälan görs till e-post demokratidagarna.gavleborg@lansstyrelsen.se märk anmälan med Räkna min röst.

FLYTTAS TILL 13 OKTOBER 18.00-19.30 Länge leve demokratin!

Föredrag på Stadsbiblioteket i Gävle i samband med Demokratidagarna i Gävleborg. Cecilia Lagersvärd, guide och pedagog på Forum för levande historia samt i Sveriges Riksdag, håller ett föredrag på biblioteket i Gävle om demokratins och yttrandefrihetens gränser.

Plats: Stadsbiblioteket, Nygatan 25, Gävle

Evenemanget är kostnadsfritt och är ett samarbete mellan Diskrimineringsbyrån Gävleborg och Stadsbiblioteket i Gävle. Begränsat antal platser i enlighet med rådande restriktioner.

Läs mer på Gävle kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

16.00-18.00 Diverse Woman

Välkommen att delta i samtal om kulturella utmaningar kring jämställdhet tillsammans med gruppen Diverse Woman inom Svenska kyrkan. Samtalet sker på engelska och vi hjälper varandra att översätta till det språk som de närvarande talar.

Plats: Tomaskyrkan, Sörby, Gävle

Torsdag 16 september

11.00 -18.00 Demokratistugan öppen för besök

9.30 -10.00 En kommun fri från våld

Rätten att inte utsättas för våld är i högsta grad en fråga om demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Maria Donnerstål samordnare vid Länsstyrelsen Gävleborg och ansvarig för projektet ”En kommun fri från våld” berättar om projektet och förebyggande insatser mot våld och vikten av samverkan för att uppnå målsättningar om en kommun fri från våld och ett jämställt Gävleborg, fritt från våld.

Föreläsningen sker digitalt via Skype.

Anmälan görs till e-post demokratidagarna.gavleborg@lansstyrelsen.se märk anmälan med EKFV

11.00 -12.00 Unga och demokrati

Myndigheten för unga och civilsamhällesfrågor, MUCF erbjuder digitalt evenemang på dema unga och demokrati.

Mer information och anmälan på MUCFs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

13.00 -14.00 Rosa Taikon – Konsten och kampen

Rosa Taikon var en av Sveriges mest framstående silversmeder och en samhällsdebattör i frontlinjen för romers rättigheter. Med konsten som plattform kämpade hon outtröttligt mot diskriminering och för alla människors lika värde, tillsammans med sin syster Katarina Taikon.

Med utgångspunkt i Hälsinglands museums nya basutställning berättar Elin Thomasson, ansvarig för minoritetsfrågor, om Rosa Taikons gärning. En berättelse där konst och kamp var oskiljaktiga.

Läs mer om utställningen på Hälsinglands museums hemsida Länk till annan webbplats..

Hälsinglands museums hemsida Länk till annan webbplats.

Föreläsningen sker digitalt via Skype.

Anmälan görs till e-post demokratidagarna.gavleborg@lansstyrelsen.se märk anmälan med Rosa Taikon.

15.00 -15.45 Ellen Hagen och Gävle slott - rösträttsaktivist och landshövdingefru

Digital föreläsning av Ingela Broström vid Länsmuseet Gävleborg om Ellen Hagen. Länk till föreläsningen om Ellen Hagen.
https://us06web.zoom.us/j/88444199987 Länk till annan webbplats.

För eventuella frågor kontakta Länsmuseet Gävleborg Länk till annan webbplats.

18.00-19.30 Demokrati och mänskliga rättigheter – hänger de ihop?

Välkommen till ett samtal där Anna Wigenmark MR-jurist och Ordfronts generalsekreterare lyfter begreppen demokrati och mänskliga rättigheter – vad det är och vad det betyder. Några av de frågor som lyfts i samtalet är: Kan folkets vilja begränsas av regler om mänskliga rättigheter? Är alla människors lika värde och rättigheter en förutsättning för demokrati? Vilka internationella spelregler finns när det gäller försvaret för demokratin?

Ett samarrangemang mellan Diskrimineringsbyrån Gävleborg och Föreningen ordfront.

Evenemanget sker digitalt via Zoom. Anmälan via e-post gavleborg@diskriminering.org

Fredag 17 september

11.00 -18.00 Demokratistugan öppen för besök

11.00 -11.45 Pippi Power

Pippi Power är en satsning för flickor i Andersberg som bygger på delaktighet och att flickorna får göra sina röster hörda. Den primära målgruppen är flickor med migrationserfarenhet inom familjen. Syftet med projektet är att stärka flickornas egenmakt och ge flickorna mod att våga ingå i nya sammanhang och miljöer. Rebecca Ahlenius vid Rädda Barnen berättar tillsammans med en av aktivitetsledarna vad de gör i projektet och vilka ämnen som tas upp. Pippi Power grundar sig i studier som Rädda Barnen genomfört.

Mer information om studien finns på Save the Children´s Resource centers hemsida.

Save the Children's Resource Centres hemsida Länk till annan webbplats.

Föreläsningen sker digitalt via Teams. Anmälan sker via mail till rebecca.ahlenius@rb.se

11.00 -14.00 Samtal om kyrkovalet i Heliga Trefaldighet kyrka

Inför kyrkovalet söndagen 19/9 finns Anna Borgert från Svenska kyrkan i Gävle på plats i Heliga Trefaldighet kyrka för att prata om kyrkovalet med intresserade besökare.

13.00 -14.00 Innanför eller utanför. De historiska nationella minoriteterna i Sverige

Till rätt nyligen var den svenska självbilden att Sverige historiskt varit ett osedvanligt homogent samhälle. Mångfald var något som kommit med sentida invandrare. Men, Sveriges fem historiska nationella minoriteter har funnits sida vid sida med majoritetsbefolkningen i många århundraden. Det moderna Sveriges framväxt de senaste två hundra åren har sammanfallit med en strävan att osynliggöra vår historiska mångfald. Den allmänna rösträtten för hundra år sedan innebar inget slut på detta osynliggörande. Det är först med inflytandet från det europeiska samarbetet efter det kalla krigets slut som de fem nationella minoriteterna blivit erkända som likaberättigade medlemmar av Sverige.

Lennart Rohdin håller föreläsning på temat Demokrati och nationella minoriteter.

Föreläsningen arrangeras tillsammans med Region Gävleborg.

Anmälan görs till e-post demokratidagarna.gavleborg@lansstyrelsen.se märk anmälan med Innaför eller utanför.

SKR håller digitalt seminarium "Demokrati i vår tid – främja förankra och försvara" för ledande förtroendevalda i länet om Demokratin 100 år på temat hur vi tillsammans kan uppnå en uthållig demokrati med stärkta förutsättningar för deltagande och delaktighet. 

Lördag 18 september

11.00 -16.00 Demokratistugan öppen för besök

11.00 -14.00 Samtal om kyrkovalet i Heliga Trefaldighet kyrka

Inför kyrkovalet söndagen 19/9 finns Anna Borgert från Svenska kyrkan i Gävle på plats i Heliga Trefaldighet kyrka för att prata om kyrkovalet med intresserade besökare.

14.00-14.45 Kerstin Hesselgren – första kvinna i första kammaren
Ann Nilsén föreläser om Kerstin Hesselgren. Att förbättra kvinnors villkor i arbete och vardagsliv var Kerstin Hesselgrens ledstjärna, både i yrkeslivet och i politiken. Kerstin växte upp i Hofors, där hennes far var bruks- och distriktsläkare. Efter att ha utbildat sig i England blev hon Sveriges första kvinnliga yrkesinspektris 1912. Efter riksdagsvalet 1921 blev hon den första kvinnan som tog plats i riksdagens första kammare. Kerstin Hesselgren var helt enkelt först med det mesta.  

Plats: Länsmuseet Gävleborg
Länsmuseet Gävleborg webbplats Länk till annan webbplats.

Utställning på Länsmuseet i Gävle - Demokratin 100 år, Gävleborgskvinnor i rösträttskamp och politik

För 100 år sedan tog demokratin ett avgörande steg framåt i Sverige. Mellan den 10 och 18 september 1921 hölls val till riksdagens andra kammare.

För första gången fick Sveriges kvinnor inte bara rösta, utan kunde också röstas in i riksdagen på samma villkor som männen.

Kvinnornas nya politiska rättigheter var resultatet av en hård kamp som hade pågått sedan mitten av 1800-talet. I den här utställningen berättar vi om några gävleborgskvinnor som engagerade sig i rösträttskamp och politik.

Utställningen är producerad i samarbete mellan Länsmuseet Gävleborg och Arkiv Gävleborg.

Mer information om utställningen om Gävleborgskvinnor i rösträttskamp och politik Länk till annan webbplats.

Söndag 19 september

Demokratistugan åker vidare till Örebro län under förmiddagen.

14.00-15.00 Bortglömd rösträttskämpe – ett samtal med hennes barnbarnsbarn. Ingela Broström föreläser om Klara Lindh.

Plats: Länsmuseet Gävleborg
Länsmuseet Gävleborgs webbplats Länk till annan webbplats.

Utställning på Länsmuseet i Gävle - Demokratin 100 år, Gävleborgskvinnor i rösträttskamp och politik

För 100 år sedan tog demokratin ett avgörande steg framåt i Sverige. Mellan den 10 och 18 september 1921 hölls val till riksdagens andra kammare.

För första gången fick Sveriges kvinnor inte bara rösta, utan kunde också röstas in i riksdagen på samma villkor som männen.

Kvinnornas nya politiska rättigheter var resultatet av en hård kamp som hade pågått sedan mitten av 1800-talet. I den här utställningen berättar vi om några gävleborgskvinnor som engagerade sig i rösträttskamp och politik.

Utställningen är producerad i samarbete mellan Länsmuseet Gävleborg och Arkiv Gävleborg.

Mer information om utställningen om Gävleborgskvinnor i rösträttskamp och politik Länk till annan webbplats.

RF-SISU Gävleborg presenterar:

Den prisade idrottsföreningen där unga får vara med och påverka – även i styrelserummet

RF-SISU Gävleborg arbetar för att stödja och utveckla länets 852 idrottsföreningar. En viktig del av föreningsarbetet är att skapa engagemang hålla föreningsdemokratin levande. Ett lysande exempel på en förening som verkligen lyckats med det är dansföreningen Julle United i Hudiksvall. De vann priset Årets Förening på Eldsjälsgalan 2021.

Priset vann de för sin genomtänkta strategi att låta barn och unga vara med och bestämma och påverka föreningens verksamhet ända in i styrelserummet. Det är lätt att prata om värdeord och delaktighet men omsätts de inte i verkligheten så är orden inget värda. I Julle United har de aktiva har varit med och format både föreningen och verksamheten från start.

– Vår förening skulle inte finnas om det inte vore för våra barn och ungdomar. Därför har just barnens påverkan alltid varit en grundpelare, säger Emelie Holmberg, verksamhetschef i Julle United.

Se filmen där ledare och unga i Julle United berättar om hur demokratin fungerar i praktiken.

RF-SISU Gävleborg presenterar:

Föreningen och demokratin

En förening uppstår oftast när några personer delar en idé, till exempel om att de vill utöva en idrott tillsammans. Det går naturligtvis att göra utan att idrotten utövas i en förening. Men när fler och fler vill vara med, tankar om att börja spela seriespel föds eller behovet av gemensamma lagtröjor uppstår så kan ett sätt att ”styra upp” vad som gäller vara att organisera sig som en ideell förening.

Se filmen ”Föreningen och demokratin” där föreningsledare och aktiva själva berättar om arbetet med att driva en demokratisk förening. Avsnittet ingår i idrottsrörelsens föreningsledarutbildning.
Filmen "Föreningen och demokratin" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

RF-SISU Gävleborg bjuder in till utbildning:

Att leda och utveckla en ideell förening

Onsdagen den 13 oktober 2021, kl 18.00 –20.30
Utbildningen ger dig grunderna i idrottens föreningslära. Ni får ta del av praktiska tips och råd för det gemensamma arbetet i en förening. Det här är till exempel ett utmärkt tillfälle att introducera nya ledamöter i er föreningsstyrelse.

Utbildningen har ett begränsat antal utbildningsplatser fysiskt i Gävle, men kommer även att kunna följas digitalt.

Information och anmälan till utbildningen "Att leda och utveckla en ideell förening" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För lärare och skolpersonal

Kommittén för demokratin 100 år har tagit fram övningar som kan användas som underlag i samtal om demokrati. De kommer både att finnas på plats i stugan och i digitalt format.

Använd gärna övningarna i er undervisning och passa på att besöka demokratistugan (mer information om program kommer inom kort).

På Demokratistugans webbplats kan du ta del av övningarna Länk till annan webbplats.

Även Riksdagen har tagit fram studie- och fördjupningsmaterial för arbetet med demokratifrågor och demokratins utveckling i Sverige. Studiematerialet följer kursplanen i historia och samhällskunskap för att komplettera undervisningen i skolan.

Studiematerial finns på Fira demokratins webbplats Länk till annan webbplats.

Deklaration för en stark demokrati

Deklarationen är framtagen av kommittén Demokratin 100 år och är en del i kommitténs arbete med att etablera en nationell samling Vår demokrati – värd att värna varje dag.

Gävleborgs län skriver under Deklaration för en stark demokrati

I vårt Facebookinlägg kan du ta del av filmen där Per Bill skriver under handlingen Länk till annan webbplats.

Är din organisation intreserad av att skriva under Deklaration för en stark demokrati? Läs mer på Komiten demokratin 100 års hemsida.

Vår demokrati Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samverkan

Demokratidagarna sker i samverkan med Länsmuseet Gävleborg, Hälsinglands museum, Diskrimineringsbyrån Gävleborg, Region Gävleborg, Biblioteken i Gävle, Hudiksvall och Ljusdal, Svenska Kyrkan i Gävle, Rädda Barnen, RF-SISU samt internt arbete inom Länsstyrelsen enheten för hållbar utveckling kopplat till de globala målen i Agenda 2030.

Logotyp agenda 2030
VAR:
Digitalt och Stortorget, Gävle
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Ingen anmälan krävs

Kontakt