02 sep 2021 klocka 09.00 - 12.00

Funkar tillgängligheten i praktiken - utbildningsdag om strategisk styrning av funktionshindersarbetet

Kommuner och regioner har en viktig roll för att alla invånare ska kunna vara fullt delaktiga i samhället. En strategisk styrning och ledning av funktionshindersfrågor är avgörande för att lyckas i detta arbete.

Syftet med utbildningsdagen är att erbjuda inspiration, erfarenhetsutbyte och vägledning för ett strategiskt arbete i din organisation. Myndigheten för delaktighet (MFD) kommer att presentera ett stödmaterial som tagits fram för arbetet med styrning och ledning och kommer också att visa hur arbetet med funktionshindersfrågor kan synliggöras som en del i arbetet med Agenda 2030.

Målgrupp

Politiker och tjänstepersoner i Gävleborgs, Norrbottens- och Västerbottens län med ansvar och intresse för att utveckla ett strategiskt funktionshindersarbete inom kommun eller till dig som ansvarar för kommun- eller regionövergripande handlingsplaner och strategier.

Program

  • 8.45–9.00 Inloggning och teknikkoll
  • 9.00–9.05 Välkomna! - Länsstyrelserna
  • 9.05–10.00 Grunderna i funktionshinderspolitiken och det nationella målet för funktionshinderspolitiken utifrån kommunens och regionens roll - MFD
  • Agenda 2030 – koppling till funktionshindersområdet - MFD
  • 10.00–10.15 Paus
  • 10.15–10.55 Metodstöd för funktionshinderperspektiv i ledning och styrning - MFD
  • Om nulägesanalys - MFD
  • 11.00–11.50 Erfarenhetsutbyte- möjligheter och utmaningar i styrningen av det fortsatta arbetet
  • 11.50–12.00 Reflektion och avslutning

Arrangörer

Utbildningsdagen arrangeras gemensamt av länsstyrelserna i Gävleborgs-, Norrbottens- och Västerbottens län samt Myndigheten för delaktighet (MFD)

VAR:
Digitalt
KOSTNAD:
Gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
27 aug 2021

Kontakt