26 aug 2021 klocka 12.00 - 19.15

Följ med på Folkhälsodagen 26 augusti 2021!

Medverkande på Folkhälsodagen

Dagen ger dig möjligheter att inspireras till nya sätt att arbeta mot livslång rörelseglädje bland våra invånare och utmana till att röra på sig på sätt vi aldrig har gjort innan.

RF-SISU Gävleborg och Länsstyrelsen i Gävleborg arrangerar länets första gemensamma digitala Folkhälsodag. Dagen ger dig möjligheter att inspireras till nya sätt att arbeta mot livslång rörelseglädje bland våra invånare och utmana till att röra på sig på sätt du aldrig har gjort innan.

Många intressanta föreläsare kommer att göra sitt bästa för att, tillsammans med oss, inspirera till ökad rörelse, idrottsdeltagande, naturupplevelser och god folkhälsa i Gävleborg.

Föreläsningen är en del av Friluftslivets år och vänder sig till en bred målgrupp: föreningsengagerade, politiker, tjänstepersoner, skolpersonal, familjer och intresserad allmänhet.

Pass 1

12.00-12.15 Introduktion - Hej och välkomna

Landshövdning Per Bill, Ann-Gerd Bergdahl verksamhetschef RF SISU-Gävleborg
Kristina Skoglund-Hansson och Jesper Hall samordnare Rörelsesatsning i skolan Gävleborg

Pass 2

12.20-13.15 Physical Literacy i samhället (Johannes Hedlund, FYSIS)

Målgrupp: Politiker och beslutsfattare

I syfte att främja ökad fysisk aktivitet genom att använda den fysiska planeringen har Region Sörmland startat ett länsövergripande projekt med länets samtliga kommuner. I och med detta projekt har Sörmland blivit utsedda till pilotregion av den av regeringen tillsatta Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet (S2020:06). Johannes Hedlund berättar om projektet samt kopplingen som projektet ser till physical literacy (Rörelseförståelse) och vikten av att individer redan i ung ålder ges förutsättningar att utveckla sin individuella rörelseförståelse, med målet att bygga starka och friska samhällsmedborgare.

13.15-13.30 Digital rörelsepaus - Friskis & Svettis

Pass 3

13.30-14.15 Fritidsbanken - 2000-talets folk(hälso)bibliotek

Målgrupp: Tjänstemän som arbetar med fokus fysisk aktivitet, hälsa/folkhälsa, kultur och fritidsfrågor

Föreläsning med David Mathiasson, verksamhetsledare Fritidsbanken Sverige och Ohans Basmajian verksamhetsledare Fritidsbanken Sandviken

Fritidsbanken - 2000-talets folk(hälso)bibliotek

Hur gör vi för att sänka trösklarna för att utöva fysisk aktivitet?
Hur lockar vi tillbaka ungdomarna till föreningslivet och hur gör vid det på ett hållbart sätt? Fritidsbanken samlar in begagnad sport och friluftsutrustning och lånar ut gratis till allmänheten.

Sandvikens kommun driver en av landets fritidsbanker och har utvecklat en metod som man kallar föreningsmatchning. Hör Ohans berätta om hur över 75 barn och ungdomar har slussats till det lokala föreningslivet via Fritidsbanken.

Pass 4

14.20 - 15.20 Paneldiskussion Generation Pep, Rörelsesatsning i skolan och Johan Faskunger

Målgrupp: Tjänstemän inom skola

Vad säger forskningen om rörelse i relation till inlärning och välmående under skoldagen? Vilka arbetssätt och stöd finns det för skolor i Sverige att nyttja för att få fler elever i rörelse? Under en timme presenteras det arbete som drivs av Generation Pep, Svenskt Friluftsliv och Rörelsesatsning i skolan – och fortsätter med inspirerande panelsamtal med olika perspektiv på rörelse under den samlade skoldagen. Medverkar gör Carolina Klüft och Marie Harding (Generation Pep), Johan Faskunger (Svenskt Friluftsliv) och Stina Skoglund-Hansson och Jesper Hall (Rörelsesatsning i skolan Gävleborg).

15.30-16.00 Digital rörelsepaus Holistic Training/SomaMove

Pass 5

16.30–17.30 Inledning Svenskt Friluftsliv – Johan Faskunger och Aktivt Familjeliv från Edsbyn

Målgrupp: Familjen

Inledning Svenskt Friluftsliv – Johan Faskunger
Gott exempel: Aktivt Familjeliv från Edsbyn (Rörelseglädje i vardagen tillsammans)

I år är Friluftslivets år! Organisationen Svenskt Friluftsliv gästar genom Johan Faskunger, fil dr i fysisk aktivitet och folkhälsa, som delger vad hans senaste sammanställning ”Friluftslivets möjligheter” visar. Sammanställningen bygger på den betydande forskningen om effekterna av fysisk aktivitet eftersom en mycket framträdande aspekt av friluftsliv innebär ökad fysisk aktivitet och minskat sittande jämfört med viloläge och vistelse inomhus.

Johan Faskunger får sällskap av familjen Olars från Edsbyn som driver det inspirerande sociala medie-kontot @AktivtFamiljeliv. Ni får möta Elin och Christian med deras tre barn som ger sina bästa vardagstips för att som familj komma ut och upptäcka allt gott som naturen för med sig – såväl de stora som de små vardagsäventyren lockar!

17.30-17.45 Digital rörelsepaus Friskis & Svettis

Pass 6

18.00-19.15 FunMaps, glädje i idrotten

Målgrupp: Den föreningsengagerade
Föreläsning Johan Fallby – FunMaps

FUN-map är en innovativ metod att arbeta med glädjen i idrotten. Vad tycker idrottarna är roligt i idrotten, egentligen? Hur väl stämmer det överens med vad vuxna tycker är roligt? Går det att kombinera? Johan ger grunderna i den vetenskapligt utvecklade metoden och beskriver praktiskt vad den säger.


Med reservation för ändringar i programmet.

Samarbete mellan flera aktörer

RF-SISU Gävleborg

RF-SISU Gävleborg är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation i Gävleborgs län. Vi företräder, utvecklar, utbildar och stödjer idrottsföreningar och specialidrottsdistriktsförbund (SDF) i länet.

Luften är fri

Luften är fri är ett nationellt samverkansprojekt som genomför Friluftslivets år 2021. Projektet syftar till att få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta samt öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. Initiativtagare till projektet är Svenskt Friluftsliv med stöd från Naturvårdsverket.

Logotyp luften är fri friluftslivets år 2021
VAR:
Online, en länk kommer via mejl några dagar innan föreläsningarna börjar.
KOSTNAD:
Kostnadsfri
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
19 aug 2021

Anmäl dig

Kontakt