17- 18 nov 2021 klocka 09.00 - 15.00

Barnrättsdagar 2021

Länsstyrelsen Gävleborg & Rädda Barnen Gävleborg bjuder in till kunskapsdagar på temat: Barn som rättighetsbärare –

Barns rättigheter och konsekvenser av pandemin

17 november

Målgrupp: Yrkesverksamma och ledning/styrning/politik inom kommun och region.

Syftet med dagen är att ge en ökad kunskap om barnets rättigheter och konsekvenser av pandemin. Kunskapshöjande föreläsningar och verktyg för att öka barn och ungas trygghet erbjuds bland annat genom ökad säkerhet på nätet och genom psykologisk första hjälp vid kris.

Bland föreläsarna finns representanter från Rädda Barnen, Nationella Operativa Avdelningen vid Polismyndigheten och Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

18 november

Målgrupp: Yrkesverksamma och ledning/styrning/politik inom kommun och region.

Under förmiddagen erbjuds ett nationellt program i samband med barnkonventionens dag då Länsstyrelserna och Barnombudsmannen bjuder in på tema demokrati och barns rätt till delaktighet med fokus på tillämpning av artikel 12.

Förmiddagens nationella program anmäls separat. Länk förmedlas när den finns tillgänglig.

Under eftermiddagen erbjuds ett regionalt program på samma tema som förmiddagen med regionala exempel.

VAR:
Digitalt
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
01 nov 2021

Kontakt