20 sep 2021 klocka 09.00 - 16.00

Utbildning i FREDA-kortfrågor

Under FREDA-utbildningen kommer ni att få baskunskaper om våld i nära relationer samt verktyg att fråga om våldsutsatthet med stöd av FREDA-kortfrågor.

Att ställa frågan om våld och identifiera de som är utsatta för våld är viktigt för att våldsutsatta ska få det skydd och stöd som de behöver och har rätt till. FREDA-kortfrågor är ett stöd i att fråga om våld i enskilda ärenden och är en del av den standardiserade bedömningsmetoden FREDA, som Socialstyrelsen har utvecklat.

Dagen berör teman som:

  • grundkunskap om våld i nära relationer
  • vad säger lagstiftningen - måste vi fråga?
  • FREDA-kortfrågor ett metodstöd för att ställa frågor om våldsutsatthet
  • bemötande
  • förutsättningar för att kunna fråga och svara på frågan om våld
  • etiska aspekter av att fråga och av att inte fråga om våld
  • att fråga om våld inom specifika verksamhetsområden.

Föreläsare är Linn Moser Hällen, Arvin utbildning. Linn är socionom, föreläsare och en av författarna till boken Våld i nära relationer- socialt arbete i forskning, teori och praktik och boken Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer. Linn har mångårig erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer och FREDA-bedömningsmetoder inom socialtjänsten.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig i Gävleborgs län som i din yrkesutövning möter vuxna som kan vara våldsutsatta, men som inte har som uppgift att utreda våldsutsatthet.

Utbildningen är endast öppen för dig som inte tidigare har deltagit i denna utbildning. För att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig utbildningen ser vi gärna att du tagit del av webb-utbildningen ”Webbkkurs om våld” Länk till annan webbplats.

VAR:
via Skype, länk skickas ut i god tid innan föreläsningen.
KOSTNAD:
Anmälan är bindande men kan överlåtas. Deltagandet är kostnadsfritt men uteblivet deltagande som inte meddelats faktureras med 2 500 kronor.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
10 sep 2021

Anmäl dig

Kontakt