25- 26 okt 2021 klocka 13.00 - 16.00

Utbildning i FREDA bedömnings­instrument

Länsstyrelsen bjuder in till en tvådagarsutbildning i FREDA bedömningsinstrument. Utbildningen ger kunskaper för att använda FREDA-beskrivning samt farlighetsbedömning i praktiken.

Under två dagar kommer du få goda kunskaper att använda FREDA-beskrivning och farlighetsbedömning. Utbildningens syfte är att ge personal inom socialtjänsten stöd i arbetet med att utreda och kartlägga våldsutsatthet, bedöma behov samt att göra strukturerade riskbedömningar och säkerhetsplaner. Föreläsningarna varvas med grupparbeten och praktiska övningar under hela utbildningen.

Föreläsare är Linn Moser Hällen från Arvin utbildning. Linn är socionom, föreläsare och en av författarna till boken Våld i nära relationer- socialt arbete i forskning, teori och praktik och boken Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer. Linns expertområde är våld i nära relationer och myndighetsutövning/rättssäkert handläggningsarbete samt FREDA-standardiserade bedömningsmetoder.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till socialsekreterare i Gävleborgs län som arbetar med utredning och riskbedömning av våldsutsatta vuxna.

Utbildningen kräver grundkunskaper om våld i nära relation som du får genom webb-utbildningen ”Webbkkurs om våld”, om du inte har tidigare kunskaper. Länk till annan webbplats.

Utbildningen är endast öppen för dig som inte tidigare har deltagit i denna utbildning.

Detaljerat program

Utbildningen sträcker sig över två dagar.

Pass 1: 25 oktober, klockan 13.00-16.00.

Pass 2: 26 oktober, klockan 9.00-16.00.

Därtill tillkommer en förinspelad halvdag som finns tillgänglig för alla deltagare mellan den 4-25 oktober (omfattning cirka 3,5 timmar inklusive möjlighet att läsa en utredning).

VAR:
Meddelas senare beroende på vilka restriktioner som gäller
KOSTNAD:
Anmälan gäller för två dagar. Anmälan är bindande men kan överlåtas. Deltagandet är kostnadsfritt men uteblivet deltagande som inte meddelats faktureras med 2 500 kronor.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
03 okt 2021

Anmäl dig

Kontakt