02 dec 2021 klocka 10.00 - 15.00

Män och pojkars heder

Enheten för social hållbarhet, Länsstyrelsen Gävleborg bjuder in till en dags föreläsning gällande ” män och pojkars heder”.

Föreläsningen har fokus på pojkar och unga mäns dubbla roller som både offer och potentiella förövare i en hederskontext. Mer konkret lägger föreläsningen tonvikten vid pojkars socialisering i hedersnormerna och vad samhället kan göra för att få pojkar att bryta med hedersnormerna

Föreläser gör Devin Rexvid, lektor i socialt arbete vid Stockholms universitet. Rexvid forskar om hedersrelaterat förtyck och våld.

Föreläsningen riktar sig till dig som är yrkesverksam som möter målgruppen (förskola, skola, gymnasium, socialtjänst, ungdomsmottagning, ideella sektorn med flera).

Program/Innehåll

09:30 - Koppla upp dig via länken och se så det fungerar
10:00 - Föreläsningen startar
10:50 - PAUS
11:10 - Föreläsningen fortsätter

12:00 - LUNCH

13:00 - Föreläsningen fortsätter

14:00 - PAUS

14:10 - Föreläsningen fortsätter
15:00 - Avslut

VAR:
Via Zoom, länk skickas ut i god tid innan föreläsningen.
KOSTNAD:
Anmälan är bindande men kan överlåtas. Deltagandet är kostnadsfritt.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
02 nov 2021

Anmäl dig

Kontakt