06 maj 2021 klocka 16.00 - 17.30

Samråd för länets nationella minoriteter

Tillsammans med Region Gävleborg bjuder vi in Sveriges nationella minoriteter i Gävleborg till information och samråd. Hur upplever du att samhällsinformationen har fungerat under pandemin?

Mötet inleds med information från Region Gävleborg samt Länsstyrelsen Gävleborg. Särskilt inbjudna är representanter från Länsstyrelsens krisledningsstab och covidtillsyn samt representanter från Region Gävleborgs hälso- och sjukvårdsledning. Tid avsätts för att samråda om hur du upplever att samhällsinformationen under pandemin har fungerat.

Mötet genomförs på svenska digitalt via Skype. Du kan välja att delta i mötet som åhörare utan att själv dela ljud och bild.

Sveriges fem nationella minoriteter är: judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar samt urfolket samer.

De nationella minoritetsspråken är: jiddisch, romani chib, finska, meänkieli och samiska. Därtill hör även samtliga varieteter.

Du som tillhör en nationell minoritet har rätt att få:

  • information om dina rättigheter på ditt minoritetsspråk
  • information om rätten att använda ditt minoritetsspråk
  • möjlighet till inflytande och dialog med kommunen, regionen och myndigheter i frågor som berör dig, ditt språk och kultur.
VAR:
Mötet hålls digitalt via Skype. Länk till mötet skickas ut i god tid före mötet.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
29 apr 2021

Kontakt