16- 25 mar 2021 klocka 09.00 - 11.00

Ekologisk potatis med fokus på kvalitet

Potatiskonsulent Åsa Rölin är inbjuden att prata om kvalitet på ekologisk potatis under en digital kurs uppdelad på två halvdagar.

Foto: Karin Ellgardt Fredlund

Under kursen kommer följande områden diskuteras:

  • Redovisning försök i ekopotatis, Rhizoctonia, knäpparlarver 2019-2020.
  • Odlingstekniska åtgärder mot Rhizoctonia och knäpparlarver.
  • Kvalitetskrav på ekopotatis.
  • Yttre kvalitet odlingstekniska åtgärder och lagring.
  • Gödslingens påverkan på kokkvalitet
  • Sortval, ekologiskt utsäde
  • Projektet, Mer ekologisk potatis i offentlig sektor
  • Diskussioner-erfarenhetsutbyte

Kursen riktar sig till dig som är etablerad potaisodlare med tidigare erfarenhet. Målgruppen för kursen är främst deltagare från Gävleborg och Dalarnas län men i mån av plats är även deltagare från andra län välkomna.

Kursledare

Potatiskonsulent Åsa Rölin.
Eva Fröman från Ekomatcentrum medverkar den 25 mars kring ekopotatis i storhushåll.


Kursen är digital och är uppdelad på två dagar

Tisdag den 16 mars kl 9,00-11,00
Torsdag den 25 mars kl. 14,00-16,00

Observera att det är olika tider!


VAR: Kursen kommer att ske över Skype. En inbjudan med länk till kursen kommer att skickas ut till anmälda deltagare dagarna innan.

KOSTNAD: Kursen är kostnadsfri.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

När du anmäler dig lämnar du personuppgifter till länsstyrelsen. Vi behöver uppgifterna för att kunna kontakta dig gällande kursen.

Länsstyrelsen rapporterar också in anmälningsuppgifter i form av namn och personnummer till Jordbruksverkets elektroniska system. Vi gör detta för att redovisa vilka som tagit del av aktiviteter som finansieras av EU-medel vilket vi är skyldiga att göra enligt lag. Efter att uppgifterna har redovisats till jordbruksverket raderas uppgifterna hos länsstyrelsen.

Om du vill veta hur Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i samband med anmälan, kan du läsa mer på Jordbruksverkets hemsida.

Aktiviteten ingår i Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020, som finansieras av EU och Svenska staten.

Aktiviteten finansieras av EU genom landsbyggdsprogrammet 2014-2020

Kontakt