23- 30 mar 2021 klocka 09.00 - 12.30

Småskalig ekologisk grönsaksodling

Foto: Jonas Ringqvist

Med enkla metoder och låga investeringar är det möjligt att bygga upp en småskalig ekologisk grönsaksodling för försäljning till den lokala marknaden.

Under två kursdagar beskriver Jonas Ringqvist grunderna för småskalig odling med effektiva metoder. Vi kommer ta upp allt från odling i fasta bäddar, växtföljd och gödsling till sådd- och plantering, ogrässtrategier och försäljning.

Kursen riktar sig till dig som är på gång eller redan har startat upp en grönsaksodling till försäljning.

Jonas Ringqvist

Kursledare

Jonas är grönsaksodlare på Bossgården i Västergötland och pratar utifrån sina erfarenheter från 13 år med odling till försäljning.

Läs mer om Bossgården och Jonas www.bossgarden.selänk till annan webbplats

Kursen är digital och är uppdelad på två dagar

Tisdag den 23 mars och tisdag den 30 mars.
Varje kursdel pågår mellan klockan 09.00-12.30 respektive dag.

VAR: Föreläsningen kommer ske över Skype eller Zoom (ej bestämt idagsläget). En inbjudan med länk till kursen kommer att skickas ut till anmälda deltagare dagarna innan föreläsningen.

KOSTNAD: Kursen är kostnadsfri.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

När du anmäler dig lämnar du personuppgifter till länsstyrelsen. Vi behöver uppgifterna för att kunna kontakta dig gällande kursen.

Länsstyrelsen rapporterar också in anmälningsuppgifter i form av namn och personnummer till Jordbruksverkets elektroniska system. Vi gör detta för att redovisa vilka som tagit del av aktiviteter som finansieras av EU-medel vilket vi är skyldiga att göra enligt lag. Efter att uppgifterna har redovisats till jordbruksverket raderas uppgifterna hos länsstyrelsen.

Om du vill veta hur Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i samband med anmälan, kan du läsa mer på Jordbruksverkets hemsida.

Aktiviteten ingår i Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020, som finansieras av EU och Svenska staten.

Aktiviteten finansieras av EU genom landsbyggdsprogrammet 2014-2020

Kontakt