26 feb 2021 klocka 13.00 - 15.00

Informationsträff – statsbidrag inom integration

Länsstyrelsen bjuder in till en digital informationsträff för att informera om statsbidragen inom integration.

Vi lyfter inom vilka områden medel kan sökas och Migrationsverket informerar om mottagandet i länet och AMIF.

Målgrupp

Träffen riktar sig till kommuner, kommunalförbund och aktörer inom det civila samhället.

Statsbidrag inom integration

  • Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända (§37 i förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar)
  • Bidrag för flyktingguider och familjekontakter (§37a i förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar)
  • Tidiga insatser för asylsökande (Statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. enligt förordning 2016:1364)

VAR: Digitalt möte (via Skype) – länk skickas till de som anmält sig efter sista anmälningsdatum.

KOSTNAD: Kostnadsfri

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt