16- 18 mar 2021 klocka 13.00 - 16.00

Småskalig äggproduktion – Våga börja

Foto: Karin E Fredlund

Har du funderat på småskalig äggproduktion?

Passa på att delta på en inspirerande digital kurs om småskalig äggproduktion uppdelad på två eftermiddagar. Under kursen får du grunderna i att starta småskalig äggproduktion.

Cora Karlsson och Johanna Darehed är inbjudna att föreläsa och kommer att ta upp ämnen som:

  • Olika sätt att hålla höns och producera ägg på konventionellt versus ekologiskt.

  • Grundförutsättningar, så som byggnader, dagliga tillsyn, förbrukningsvaror som foder, gödsel och avfall.

  • Regler att rätta sig efter. Vi diskuterar hantering, märkning, försäljning, anmälan och registrering samt kontroller och djurskydd.

  • Ekonomisk lönsamhet, andra värden och modeller för småskalig produktion.

  • Uppfödning och avlivning samt hönans liv däremellan. Inklusive kort om raser och sjukdomar.

Johanna Darehed

Cora Karlsson

Kursledare

Cora Karlsson och Johanna Darehed från Gällivare har hållit flera kurser om hönshållning och småskalig produktion. Båda har erfarenheter av att driva andelshönseri.

Cora står bakom projektet Renodlat som vann ullbaggepriset 2019 för Sveriges bästa projekt inom kategorin "Affärsmöjligheter på landsbygden".

Kursen är uppdelad på två dagar

Tisdag den 16 mars och torsdag den 18 mars.
Varje kursdel pågår mellan klockan 13.00-16.00.

VAR: Föreläsningen kommer ske över Skype, eller liknande system. En inbjudan till skype kommer att skickas ut till anmälda deltagare dagarna innan föreläsningen.

KOSTNAD: Kursen är kostnadsfri.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

När du anmäler dig lämnar du personuppgifter till länsstyrelsen. Vi behöver uppgifterna för att kunna kontakta dig gällande kursen.

Länsstyrelsen rapporterar också in anmälningsuppgifter i form av namn och personnummer till Jordbruksverkets elektroniska system. Vi gör detta för att redovisa vilka som tagit del av aktiviteter som finansieras av EU-medel vilket vi är skyldiga att göra enligt lag. Efter att uppgifterna har redovisats till jordbruksverket raderas uppgifterna hos länsstyrelsen.

Om du vill veta hur Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i samband med anmälan, kan du läsa mer på Jordbruksverkets hemsida.

Aktiviteten ingår i Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020, som finansieras av EU och Svenska staten.

Aktiviteten finansieras av EU genom landsbyggdsprogrammet 2014-2020

Kontakt