16 feb 2021 klocka 13.00 - 16.00

En säljande gårdsbutik

Interiören av en gårdsbutik med varor

Foto: Mostphotos

Välkomna till en digital föreläsning med handfasta tips och goda råd för att skapa eller utveckla en gårdsbutik/café.

Föreläsare är Annica Bergman, Dekko AB som kommer att ta upp ämnen som bland annat kundupplevelse, köpbeteende, koncept och anpassning till gällande riktlinjer.

På dekko.se kan du läsa mer om företagetlänk till annan webbplats

Föreläsningen kommer erbjudas vid två tillfällen: 16 februari och 7 april.

Innehåll

Kundupplevelse - En kort introduktion om vad det är och hur det påverkar utformandet av butiken/cafét.

Köpbeteende - Vad är det som gör att en kund handlar, eller inte?

Koncept - Vad är det och hur tar man fram sitt koncept. Det är lika viktigt oavsett
om man redan har ett befintligt företag eller står i beredskap att starta upp en verksamhet.

Planering - De olika ytorna i lokalen bäst nyttjas i förhållande till kundvarv och
lokalens layout.

Skyltar och priskommunikation - En stor del av kommunikationen sker via olika typer av skyltar och här tas olika typer upp och när de lämpligen används.

Kundresan - Kundresan startar redan långt utanför butiken/cafét och marknadsföringen kan idag se ut många olika sätt.

Exponering - Tips och råd om hur man skapar inspirerande och säljande exponeringar.

Anpassning/distansering - Vad man kan göra för att anpassa verksamheten utifrån gällande riktlinjer.

Workshop - Workshop där deltagarna får arbeta i grupp.

Programmet för dagen skickas ut till anmälda deltagare.

VAR: Online via Zoom, länk skickas ut några dagar innan föreläsningen.

KOSTNAD: Kostnadsfri

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 feb 2021

Anmäl dig

Kontakt