16- 17 apr 2021 klocka 09.00 - 15.00

Grundkurs i ekologisk fruktodling

Bild på ett rött äpple hängande på ett äppelträd.

Kelly Sikkema - Unsplash

Länsstyrelserna i Gävleborg och Dalarna bjuder tillsammans med Föreningen Sörmlandsäpplen in till en digital grundläggande teoretisk kurs i ekologisk fruktodling.

Kursen är uppdelad på tre dagar: fredag-lördag 16-17 april och fredag 23 april.
Varje kursdag pågår mellan kl 09.00-15.00.

Syftet med denna kurs är att ge intresserade blivande odlare en gemensam grund för ekologisk fruktodling och de kunskaper som krävs för att “komma till skott” och starta en odling.

Kursen kommer vara mycket konkret, och behandla alla de frågor som är aktuella för en blivande fruktodlare. De frågor vi kommer att behandla är:

  • val av plats, förberedelse av jord och jordförbättring
  • krav på odlingsplats och förberedelse av odlingsplats
  • odlingssystem och plantering
  • plantor och sorter
  • verktyg, redskap och maskiner för anläggning
  • drift av odling, bevattning och gödsling
  • skadegörare och sjukdomar samt hur man skyddar sig mot dem
  • pollinering, biologisk mångfald, kompletterande bär och frukter
  • underlag för beräkning av anläggningskostnader.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till blivande odlare och intresserade av kommersiell fruktodling i Gävleborg och Dalarnas län men i mån av plats tar vi även in anmälningar från deltagare utanför länen.

Kursledare

Kirsten Jensen, rådgivare för frukt och bär samt fleråriga grönsaker, vid Länsstyrelsen i Västra Götaland. Kirsten jobbar med både ekologisk och integrerad produktion med intensiv och extensiv odling samt med förädling och turism i samband med trädgårdsodling.

VAR: Föreläsningen kommer ske över Skype. En inbjudan till skype kommer att skickas ut till anmälda deltagare dagarna innan föreläsningen.

KOSTNAD: Kursen är kostnadsfri.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 05 apr 2021

Anmäl dig

Om kursen är fullsatt och du vill stå på reservlista, mejla Karin Ellgardt Fredlund: karin.ellgardtfredlund@lansstyrelsen.se.

När du anmäler dig lämnar du personuppgifter till länsstyrelsen. Vi behöver uppgifterna för att kunna kontakta dig gällande kursen.

Länsstyrelsen rapporterar också in anmälningsuppgifter i form av namn och personnummer till Jordbruksverkets elektroniska system. Vi gör detta för att redovisa vilka som tagit del av aktiviteter som finansieras av EU-medel vilket vi är skyldiga att göra enligt lag. Efter att uppgifterna har redovisats till jordbruksverket raderas uppgifterna hos länsstyrelsen.

Om du vill veta hur Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i samband med anmälan, kan du läsa mer på Jordbruksverkets hemsida.

Kursen genomförs i samarbete med Länsstyrelsen i Dalarna och föreningen Sörmlandsäpplen. Aktiviteten ingår i Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020, som finansieras av EU och Svenska staten.

Logga sörmlandsäpplen

Aktiviteten finansieras av EU genom landsbyggdsprogrammet 2014-2020

Kontakt