03 dec 2020 klocka 09.00 - 15.00

Nationell samling: Internationella

funktionshindersdagen 2020

– Fem spår för delaktighet och jämlikhet

Illustration: Annefrid Sjöman

Sveriges länsstyrelser och Myndigheten för delaktighet uppmärksammar den 3 december den Internationella funktionshinderdagen 2020 genom att bjuda in till en nationell samling.

Ledande experter kommer delge metoder för att stärka kommunalt och regionalt funktionshinderspolitiskt arbete inom fem spår för delaktighet och jämlikhet:

  • Arbetsmarknad
  • Agenda 2030
  • Barnrätt
  • Styrning och ledning av funktionshinderspolitiken
  • Digitalt innanförskap

VAR: Konferensen sker digitalt. Länk till sändningen skickas ut några dagar innan.

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 nov 2020

Kontakt