05 nov 2020 klocka 10.00 - 13.00

Gårdsvandring - tema

Energieffektivisering på en djurgård

Byggnads- och energirådgivare Anton Liedgren från Hushållningssällskapet är inbjuden att guida oss under en gårdsvandring med tema Energieffektivisering.

Vi besöker Ingesarvens Lantbruk, Erik Jörmgård och Maria Eriksson i Bergsjö som driver en mjölkgård med robotmjölkning. Gården har även investerat i solceller.

Under gårdsvandringen diskuterar vi var på en djurgård mest energi används och vilka åtgärder man kan göra för att minska energianvändningen. Vi diskuterar bland annat belysning, ventilation, uppvärmning, mjölkning, utfodring, utgödsling och solceller.

VAR: Ingesarvens Lantbruk, Erik Jörmgård och Maria Eriksson Bergsjö

KOSTNAD: Aktivieteten är kostnadsfri.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 01 nov 2020

Anmälan

Vi utökar anmälningstiden till den 1 november för att erbjuda ytterligare några att anmäla sig.

Du anmäler dig till aktivieteten genom att skicka ett mail till

landsbygd.gavleborg@lansstyrelsen.se

Uppge: "Gårdsvandring, Energi". Namn, telefonnummer och e-post.


Begränsat antal deltagare:. Max 15 personer.


 

Covid 19

 På grund av rådande läge med coronaviruset (covid-19) kommer vi att begränsat antalet deltagare på våra aktiviteter. Det innebär att anmälan är nödvändig. Vi kommer också bara uppehållas oss i fält.

Vi följer noggrant utvecklingen och direktiven gällande smittspridningen av covid-19. Det innebär att aktiviteter och datum som är planerade i dagsläget kan komma att ändras eller ställas in. Vid förändringar kommer vi att meddela anmälda deltagare.

Om du har symptom på luftvägsinfektion ska du stanna hemma, liksom om du tillhör en riskgrupp. Samåk ej med andra än de du normalt umgås med. På gården ska vi hålla avstånd mellan varandra, vi samåker inte och hälsar inte i hand.


Fältvandring arrangeras i samarbete mellan Hushållningssällskapet och Länsstyrelsen Gävleborg inom projektet Greppa Närigen.


Aktiviteten finansieras av EU genom landsbyggdsprogrammet 2014-2020

Så här hanterar vi dina personuppgifter

När du anmäler dig lämnar du personuppgifter till länsstyrelsen. Vi behöver uppgifterna för att veta hur många deltagare som kommer, kunna skicka bekräftelse på anmälan, kontakta dig i händelse att aktiviteten behöver ställas in.

Läs mer om hur länsstyrelsen hanterar personuppgifter:
Så hanterar vi dina person­uppgifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt