12 sep 2020 klocka 19.00 - 21.00

Berättarafton i Hamra nationalpark

Vy över en tjärn. Träd i bakgrunden.

Kom och lyssna på berättelser från bygden vid brasans sken. Foto Karin Brolin

Nu är det dags för den årliga berättaraftonen och då bjuder
vi på berättelser från bygden. I och med den rådande situationen med Covid-19 kan vi endast erbjuda ett begränsat antal deltagare. Se föranmälan nedan.

Program

  • Lena Sävström från Hamra berättar spännande historier om Joll.
  • Zinita Ritzén, Lillhamra berättar om sin gammelfarmor Anna Lena
  • Kenneth Nilsson, uppväxt i Tandsjöborg berättar om minnen från skolgången på 1950-talet.
  • Janne Eliasson, Fågelsjö berättar om stenåldersboplatser efter Voxnan och avslutar med verser ur Svedjenatt - en rapsodi från finnmarken av den lokala författaren Arne Ohlsson.

Endast föranmälan

I och med de rådande läget kan vi endast erbjuda ett begränsat antal deltagare.

Föranmälan senast 7 september till: farnebofjarden@lansstyrelsen.se eller
ring 010-225 15 16. Ta med en stol, kläder efter väder och fika.

Håll avstånd

Tänk på att följa Folkhälsomyndighetens rekommenationer om att stanna hemma om du är sjuk eller tillhör en riskgrupp, samt att hålla avstånd till andra. Vi har nu mindre grupper vid våra aktiviteter för att kunna hålla rekommenderat avstånd till varandra. Aktiviteterna kan komma att ställas in med kort varsel om rekommendationerna ändras.

Uppdaterad information

På ww.sverigesnationalparker.se eller länsstyrelsens Facebook under evenemang finns uppdaterad information om berättaraftonen lördagen den 12 september.

VAR: Huvudentrén, Hamra nationalpark

KOSTNAD: Ingen kostnad.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt