15 okt 2020 klocka 09.30 - 15.30

Barnrättsdagar Gävleborg

Länsstyrelsen Gävleborg, Rädda Barnen Gävleborg och Region Gävleborg bjuder in till två kunskapsdagar på temat barn som rättighetsbärare.

Målgrupp: Yrkesverksamma inom kommun och region

Syftet med dagen är att ge en ökad kunskap om barnets rättigheter, barns uppväxtvillkor och samhällets ansvar och också att ge en bild av barns villkor i Gävleborgs län. Under dagen erbjuds också kunskapshöjande föreläsningar på temat barn som sårbara grupper där bland annat våldsutsatta barn och barn i migration lyfts. Bland föreläsarna finns representanter från Barnafrid, Bris, Region Gävleborg och Rädda barnen.

VAR: Digitalt

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 14 sep 2020

Anmäl dig

Kontakt