10 sep 2020 klocka 09.30 - 12.00

Hur kan vi stimulera en hållbar konsumtion?

Tillsammans med Konsumentverket bjuder vi in till en dag med inspiration och kunskapsutbyte.

På förmiddagen kommer du att få kunskap om hur konsumtionen ser ut idag i Sverige. Du får även tips och vägledning om hur man planerar och genomför insatser för att förändra beteenden i mer hållbar riktning. Det ingår även en gruppövning där du kommer att få prova på hur du konkret kan arbeta med beteendeinsatser.

Program


09.30 Välkommen!
Så jobbar offentlig sektor med konsumtion och avfallsförebyggande i Gävleborg

09.45 Maria Nyquist, beteendestrateg och Helén Spetsmark, utredare, Konsumentverket.

Hur konsumerar vi idag och varför gör vi som vi gör?

Om Forum för miljösmart konsumtion och Konsumentverkets verktygslåda för arbete med hållbar konsumtion.

Hur du kan arbeta med beteendeförändringar i en hållbar riktning och vilka metoder finns?

10.30 Paus

10.45 Presentation och övning kring materialet Hållbara livsstilar från
Göteborgs stad och gruppövning

12.00 Slut

Kontakt för praktiska frågor om dagen:

paula.lenninger@lanstyrelsen.se

Telefon: 010-225 12 35

MÅLGRUPP: Strateger, handläggare och chefer inom offentlig sektor som berörs av dagens teman.

VAR: Digitalt/Skype – mötesinbjudan med länk skickas ut efter att anmälan stängt.

KOSTNAD: Ingen avgift. Vi ber er dock meddela i så god tid som möjligt om ni inte kan närvara, så att vi får möjlighet att planera gruppövningarna på bästa sätt.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 02 sep 2020

Anmäl dig

Kontakt