11- 17 jun 2020 klocka 18.00 - 18.00

Precisionsodling – en möjlighet att minska miljöpåverkan och förbättra lönsamheten

Fältvandring
Torsdag 11 juni kl. 18.00 hos Per Persson, Sörbo gård, Rengsjö
Onsdag 17 juni kl. 13.00 hos Anders Persson, Tjärna lantbruk, Bjuråker
Onsdag 17 juni kl. 18.00 hos Klas-Erik Andersson, Byn, Gnarp

Under junimåndad erbjuds tre fältvandring med temat Precisionsodling - en möjlighet att minska miljöpåverkan och förbättra lönsamheten

Under fältvandringen demonstreras hur man tar fram aktuella satellitbilder över sitt fält och med hjälp av bilderna tar reda på hur man ska gödsla. Att ha koll och gödsla exakt där det behövs är bra både för miljön och plånboken. Vi tittar även på det aktuella ogräsläget och diskuterar hur det kan hanteras.

Programpunkter:
• Markkartering med styrfiler
• Tilläggsgödsling
• Ogräs
• Växtskydd

Fältvandring arrangeras av Hushållningssällskapet i samarbete med LRF och Länsstyrelsen inom projektet Greppa Närigen.

INBJUDAN i PDFPDF


VAR: Se datum och platser i texten ovan.

KOSTNAD: Kursen är kostnadsfri.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig till

 

Torbjörn Träff, 072-402 49 15, torbjorn.traff@hushallningssallskapet.se

Antalet deltagare är begränsat.

 


 

Covid 19

 På grund av rådande läge med coronaviruset (covid-19) kommer vi att begränsat antalet deltagare på våra aktiviteter. Det innebär att anmälan är nödvändig. Vi kommer också bara uppehållas oss i fält.

Vi följer noggrant utvecklingen och direktiven gällande smittspridningen av covid-19. Det innebär att aktiviteter och datum som är planerade i dagsläget kan komma att ändras eller ställas in. Vid förändringar kommer vi att meddela anmälda deltagare.

Om du har symptom på luftvägsinfektion ska du stanna hemma, liksom om du tillhör en riskgrupp. Samåk ej med andra än de du normalt umgås med. På gården ska vi hålla avstånd mellan varandra, vi samåker inte och hälsar inte i hand.


Fältvandring arrangeras i samarbete mellan Hushållningssällskapet, LRF Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg inom projektet Greppa Närigen.


Aktiviteten finansieras av EU genom landsbyggdsprogrammet 2014-2020

Kontakt