15 sep 2020 klocka 09.00 - 16.30

Att fråga om våld med stöd av
FREDA-kortfrågor

Tulpaner

Utbildningsdagens innehåll
Grundgenomgång av våld i nära relationer. Definition av våld och våldets olika uttryck, våldets konsekvenser, normaliseringsprocessen, traumatisk bindning och uppbrottsprocessen samt särskild sårbarhet -Det perfekta brottsoffret finns det? Att fråga om våldsutsatthet – Hur frågar man och vad säger lagstiftningen? Vilka förutsättningar behöver den våldsutsatta klienten/patienten för att kunna svara sanningsenligt? Etiska aspekter av att fråga om våld. Så använder du FREDA-kortfrågor.

Målgrupp: Yrkesverksamma inom både socialtjänst och hälso- och sjukvård i Gävleborgs län som i sitt arbete möter våldsutsatta vuxna.
Utbildningen hålls av Arvin Utbildning. Linn Moser Hällen, socionom, föreläsare och författare med mångårig erfarenhet av arbete med våld i nära relationer inom socialtjänsten.

Information: Utbildning i resterande delar av bedömningsinstrumentet, FREDA-beskrivning och farlighetsbedömning, erbjuds den 20 - 21 oktober 2020 för yrkesverksamma i Gävleborgs län som i sitt arbete möter våldsutsatta vuxna och har i uppgift att utreda eller arbetar behandlande. Se separat anmälan i vår kalender.

InbjudanPDF

VAR: Clarion Hotel Winn, Citykonferensen, Norra Slottsgatan 6, Gävle

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 08 sep 2020

Anmäl dig

Kontakt