24 apr 2020 klocka 13.00 - 15.00

Webbföreläsning
Ekologisk odling av grönsaker på friland.

24 April 13.00-15.00

Tema: Odlingsmoment från sådd till skörd

Hur marken förbereds inför sådd, hur sådd och plantering kan gå till och hur ogräsen kan kontrolleras i en ekologisk odling är några av de delar som tas upp under denna föreläsning.

Under en webbföreläsning kommer Karin E Fredlund, rådgivare inom Ekologisk grönsaksodling på Länsstyreslen i Gävleborg tala om hur odlingsåret ser ut i en ekologisk grönsaksodling.

Vilka odlingsmoment förekommer från sådd till skörd? Moment som tas upp är till exempel förberedelser inför sådd, sådd/plantering, strategier vid ogräsbekämpning och skörd. Vilka maskiner och hjälpmedel kan man använda till olika moment.


Föreläsningen är inriktad på grönsaksodling till försäljning.

Deltagarna förväntas ha grundläggande kunskaper i ekologisk grönsaksodling.

Initiativet till föreläsningen kommer från en kurs om Ekologiskt småbruk i Söderhamn.

VAR: Föreläsningen kommer ske över Skype företag. En inbjudan till skype kommer att skickas ut till anmälda deltagare dagarna innan föreläsningen.

KOSTNAD: Kursen är kostnadsfri.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig


 

Så här hanterar vi dina personuppgifter

När du anmäler dig lämnar du personuppgifter till länsstyrelsen. Vi behöver uppgifterna för att kunna skicka en inbjudan till webbföreläsningen via e-post till dig.

Länsstyrelsen rapporterar också in anmälningsuppgifter i form av namn och personnummer till Jordbruksverkets elektroniska system. Vi gör detta för att redovisa vilka som tagit del av aktiviteter som finansieras av EU-medel vilket vi är skyldiga att göra enligt lag. Efter att uppgifterna har redovisats till jordbruksverket raderas uppgifterna hos länsstyrelsen.

Om du vill veta hur Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i samband med anmälan, kan du läsa mer på Jordbruksverkets hemsida.

Läs mer om hur länsstyrelsen hanterar personuppgifter:
Så hanterar vi dina person­uppgifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktiviteten finansieras av EU genom landsbyggdsprogrammet 2014-2020

Kontakt