17 nov 2020 klocka 08.30 - 12.00

Utbildningsdag om tobak

Ta del av det senaste som berör tobaksbruk och tobaksproduktion, som är allvarliga hinder för hållbar utveckling och global hälsa. Nya tobaksprodukter, tobakslagen, hälsorisker, statistik över tobaksbruk och tobaksavvänjning är andra ämnen som kommer att lyftas.

Program

08.30 Välkommen och inledning, Maria Donnerstål, Ulrika Olsson, Birgitta Ehnmark
08.50 Tobaksläget i siffror i Gävleborg , Linda Skogsberg, Samhällsmedicin
09.15 Tobakslagen, Christian Sohlberg, Länsstyrelsen Gävleborg
09.30 PAUS
09.50 Tobaksindustrins miljöpåverkan, Niklas Malmberg, Styrelseledamot i VISIR
10.30 Sluta röka linjen, Annelie Johansson, Sluta röka linjen
10.55 PAUS
11.05 Nya tobaksprodukter, Johanna Reuterving Smajic, Tobaksfakta oberoende
tankesmedja
11.45 Sammanfattning och avslut 12:00

Målgrupp: Dagen riktar sig till dig som vill fylla på dina kunskaper om tobak.

VAR: Digital

KOSTNAD: Kostnadsfri

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 09 nov 2020

Anmäl dig

Kontakt