01 okt 2020 klocka 09.00 - 16.00

Kulturvärden i PBL, -hur gör man?

Gävle

Riksantikvarieämbetet har utvärderat hur kulturvärden tillvaratas av kommunerna. Resultatet visar att kommunernas beredskap och vana att hantera kulturvärden behöver stärkas i hela PBL-kedjan från översiktsplanering till byggprocessen!

Boverket, Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelserna har därför gemensamt tagit fram en utbildning i hur kulturvärden kan säkerställas inom ramen för PBL. Länsstyrelserna har i uppdrag att genomföra utbildningarna i hela landet
Utbildningen utgår från lokala exempel samt Boverkets filmer som nås på PBLakademin.

VAR: Gävle Slott, Gävle

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 24 sep 2020

Anmäl dig

Kontakt