13 maj 2020 klocka 09.30 - 15.00

Dagen flyttas till hösten 2020!

Delaktighet Gävleborg

 Tema metodstöd inom funktionshinderspolitiken

 

Händer med olika färger

Var femte person har någon form av funktionsnedsättning. De får inte samma förutsättningar som andra att vara delaktiga i samhället fullt ut. Denna dag har tema metodstöd inom funktionshinderspolitiken.

Länsstyrelsen Gävleborg arrangerar en konferens om genomförande av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och det nationella målet för funktionshinderspolitiken.

Dagen innehåller bland annat en introduktion till Myndigheten för delaktighets två nya metodstöd med fokus på funktionshinderspolitik i ledning och styrning samt aktiv involvering och samråd med funktionshindersrörelsen.

Ett lokalt exempel presenteras, deras arbete med metoden aktiv involvering och samråd med funktionshindersrörelsen.

Målgrupp: Politiker, chefer och tjänstepersoner inom offentlig verksamhet. Representanter från funktionshindersorganisationer i länet är också varmt välkomna.

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

VAR: Scandic CH, Nygatan 45 Gävle

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 22 mar 2020

Anmäl dig

Kontakt