29 apr 2020 klocka 09.30 - 16.00

INSTÄLLT - Framtidsseminarium Livsmedelsstrategin

Vår livsmedelsproduktion har stora utmaningar och vi vet vilka problemen är, nu behöver vi blicka framåt och titta på konkreta lösningar för vår framtida livsmedelsförsörjning!

Välkommen på framtidsseminarium onsdagen den 29 april kl. 10.00-16.00 på Bollnäs folkhögskola. Länsstyrelsen Gävleborg, LRF Gävleborg, Region Gävleborg och MatVärden bjuder in länets experter, producenter, tjänstepersoner och andra aktörer som samlas kring en mångfald av lösningar för vår framtida livsmedelsproduktion. Välkommen att inspireras, bidra, synas och mötas genom presentationer, utställningar och samtal!

Arbetar du eller din grupp redan med en pusselbit i Gävleborgsmosaiken som förser oss med framtidens mat? Kom och visa ert arbete, berätta om det på scenen eller på utställartorget. Eller bara kom på en inspirerande dag och få ny kunskap, energi och möjlighet till nya möten för ett fortsatt arbete med vår gemensamma livsmedelsstrategi.


VAR: Bollnäs folkhögskola, Bollnäs

KOSTNAD: Kostnadsfritt, lunch bekostas själv.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt