14 maj 2020 klocka 09.30 - 16.00

INSTÄLLT Vi kan alla göra skillnad!

Jobbar du inom förskola, skola, elevhälsa, socialtjänst eller i annan verksamhet med anmälningsplikt enligt Socialtjänstlagen? Då är du välkommen till en utbildningsdag som handlar om att upptäcka och agera vid misstanke om att ett barn far illa.

Dagens föreläsare och innehåll:

Tina Karpin socionom och grundare till Socionompodden.
Föreläser om varför det är viktigt att se och upptäcka. Hur barnen påverkas och vilka uttryck som kan uppstå. Om Socialtjänstens ansvar. Du får tips och råd om hur oron kan beskrivas i en anmälan och hur du kan prata med barnen och möta deras föräldrar.

Hanna Thermaenius psykolog från Rädda barnen.  Föreläser om hur viktiga vuxna kan stötta barn som varit med om svåra händelser, med utgångspunkt i ett traumamedvetet förhållningssätt

Carina Söderström och Sara Nordqvist, samordnare från Barnahus Gävleborg. Berättar om vad som händer på ett Barnahus och vilket stöd barnen kan få.

Vägledning och skolmaterial Stopp! min kropp - Föreläsningen syftar till att ge inspiration, tips och råd hur skolpersonal kan prata med barn om känslor, kroppen och vad man får och inte får göra med andras kroppar.

InbjudanPDF

VAR: Gävle, Hotell Winn Citykonferensen

KOSTNAD: Dagen är avgiftsfri men ej avbokad plats faktureras med 500kr. Platsen går att överlåtas till annan men ska då meddelas innan dagen startar.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 22 mar 2020

Anmäl dig

Kontakt