27 feb 2020 klocka 09.30 - 15.00

Inspirationsdag om hyggesfritt
skogsbruk i Gävle

Välkommen till Gävle Högskola torsdagen den 27 februari för att lyssna på inspirerande föredrag och lära dig mer om hyggesfritt skogsbruk! Dagen anordnas av Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen Gävleborg. Medverkar gör Markus Steen från Plockhugget och Clas Murmester från Falu kommun. Evenemanget är öppet för alla intresserade.

Plockhugget är ett företag som bara handlar med virke från skogar som aldrig kalhuggs.
De skapar en marknad för hyggesfritt virke genom att knyta samman köpare
och säljare. Plockhugget anordnar också kurser i hyggesfritt skogsbruk och erbjuder
tjänster som rådgivning, avverkningsplanering och förvaltning. Markus Steen är VD
och berättar om företagets verksamhet och affärsidé.

Falu kommun var en av de första kommunerna i landet att ställa
om sitt skogsbruk till hyggesfritt. Clas Murmester är mark- och
reservatförvaltare i kommunen och berättar om det praktiska skogsbruket
och erfarenheterna från omställningen.

Skogsstyrelsen har ett uppdrag att sprida information och kunskap om hyggesfritt
skogsbruk. Myndigheten erbjuder också kostnadsfri rådgivning till skogsägare. Brita
Asplund och Peter Andersson berättar om uppdraget och verksamheten.

Länsstyrelsen koordinerar arbetet med länets regionala skogsprogram. Benny Gäfvert
är projektledare och berättar om arbetet med att ta fram en handlingsplan,
samt hur dagens tema varit ett av inspelen i processen.

Anmäl dig via länken ovan eller till:

Brita Asplund
brita.asplund@skogsstyrelsen.se eller 026-235113

Meddela behov av specialkost eller om det är något annat vi kan behöva ta hänsyn till.

VAR: Gävle Högskola. Vi träffas vid ingång Valhall.

KOSTNAD: Evenemanget är kostnadsfritt och det bjuds på lunch och fika.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt