18 feb 2020 klocka 10.30 - 12.30

Föredrag med Gunnar Rundgren
Idisslare och klimat, globalt och lokalt

Sista anmälningsdag är framflyttat till den 12 februari.

Gunnar Rundgren är inbjuden att hålla ett föredrag på temat
”Idisslare och klimat, globalt och lokalt”.  

Gunnar Rundgren har lång erfarenhet av ekologisk produktion och är en av grundarna till KRAV. Gunnar har varit ordförande för Europas ekologiska Lantbrukare. Han är även känd och kunnig debattör i media och författare till flera böcker.

Denna aktivitet genomförs i samarbete med Ekologiska lantbrukarna Gästrikland/Hälsingland och LRF Gävleborg.

VAR: Bollnäs folkhögskola

KOSTNAD: Aktiviteten är kostnadsfri och finansieras av landsbygdsprogrammet.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 12 feb 2020

Anmäl dig


 

Så här hanterar vi dina personuppgifter

När du anmäler dig lämnar du personuppgifter till länsstyrelsen. Vi behöver uppgifterna för att veta hur många deltagare som kommer, kunna skicka bekräftelse på anmälan, kontakta dig i händelse att kursen behöver ställas in samt uppgifter om tex specialkost för att kunna uppfylla alla deltagares behov.

Länsstyrelsen rapporterar också in anmälningsuppgifter i form av namn och personnummer till Jordbruksverkets elektroniska system. Vi gör detta för att redovisa vilka som tagit del av aktiviteter som finansieras av EU-medel vilket vi är skyldiga att göra enligt lag. Efter att uppgifterna har redovisats till jordbruksverket raderas uppgifterna hos länsstyrelsen.

Om du vill veta hur Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i samband med anmälan, kan du läsa mer på Jordbruksverkets hemsida.

Läs mer om hur länsstyrelsen hanterar personuppgifter:
Så hanterar vi dina person­uppgifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktiviteten finansieras av EU genom landsbyggdsprogrammet 2014-2020

Kontakt